Month: July 2010

Persoonlijk leiderschap training

14 september 2010 verzorg ik weer een open training Persoonlijk Leiderschap. Daarbij heb ik gekozen voor een compacte training van één dag. Deelnemers kunnen met hun eigen persoonlijke ontwikkeling aan de slag en worden ter plekke gecoacht door gebruik te maken van het Vork model van Rudy Vandamme.
Op het niveau van zelfsturing wordt veel kennis aangereikt, o.a. gebaseerd op Stephen Covey. Het maken van pro-actieve keuzes is daarbij belangrijk, want daar zal het na deze training uiteindelijk op neer komen. Degenen die graag leren vanuit nieuwe inzichten om die vervolgens in de praktijk te brengen komen denk ik vooral aan hun trekken. Anders kijken naar je eigen situatie, door iets te leren op deze dag over communicatie, je eigen drijfveren en je interactie met je omgeving (vanuit het systeemdenken). Kijk op de website voor meer informatie.

Provocatief Coachen

Op 1 juli verzorgde ik het 0nderdeel Provocatief Coachen, tijdens de lesdag aan de Post-HBO Coaching aan de CHE. Provocatief coachen is een aantrekkelijke vaardigheid, omdat humor hierin centraal staat. Het ‘gek doen’ in functie van het coachingsresultaat bleek met enkele oefeningen snel door de cursisten geadapteerd te worden. Al snel werden vervolgens de grenzen verkend. Een uitdagende vraag: warmte, echt contact zijn voorwaarden voor provocatief coachen; wanneer gaan provocaties te ver waardoor je dit contact verliest of op het spel zet? In de praktijk kan de coachee meer hebben dan je wellicht vooronderstelt. Dat is dan ook de kracht van deze manier van coachen. Persoonlijk denk ik dat het een interventie is: je kiest als coach bewust voor de confrontatie, op humoristische wijze. Op dat moment ben je provocatief aan het coachen. Het is dus een interventie, niet een stijl. Je bent niet een provocatieve coach. Ik mis dit in de literatuur over provocatief coachen die ik tot dusver heb gelezen.

Afsluiting 1e jaar coachopleiding

Op 1 juli heeft de groep coaches in opleiding (CIO’s) aan de Post-HBO Coaching van de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) het eerste jaar van de opleiding afgerond. Onderdeel van deze afronding was de toetsing van de portfolio en een profielpresentatie. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van de kwaliteit van zowel de portfolio’s als de presentaties. De ontwikkeling tot coach is in feite een ont-wikkeling van jezelf; iets waar deze CIO’s hard aan hebben gewerkt. En dat is een bron van persoonlijke en professionele ontwikkeling, waar ik als trainer/docent van heb mogen genieten. Wat mij betreft staat de kwaliteit van deze opleiding als een huis; zelf ben ik bij 4 lesdagen als trainer betrokken. Uit de portfolio’s concludeer ik dat ook de supervisie die tijdens deze opleiding wordt gegeven van groot belang is voor het bereiken van de gewenste resultaten.