Month: April 2011

Feestelijke boeklancering

Dinsdag 26 april was de officiële lancering van het boek Zinvol ontwikkelen – leiderschap zonder hiërarchie. De locatie was de Fontys Hogeschool aan de Theodor Fliednerstraat in Eindhoven. Ongeveer 40 belangstellenden, waaronder familie, vrienden, collega’s en zakelijke relaties, hebben deze feestelijke start bijgewoond.

Bert Brouwer spreekt zijn welkomstwoord

Bert Brouwer, directeur van 42 Solutions, opende het officiële gedeelte met een woord van welkom. Hij gaf een toelichting over het ontstaan van het boek en een persoonlijke noot over de auteur en hun langdurige vriendschap.

 

 

 

 

 

Toelichting over het boekVervolgens heb ik (Hans) een toelichting gegeven over de inhoud van het boek. De kracht van het boek is de combinatie van een inspirerende visie op leiderschap en een praktische methodiek die elkaar versterken. Ik heb geïllustreerd hoe mensen in hun werk soms ogenschijnlijk zinloze taken uitvoeren. En het vertrouwen uitgesproken dat de toehoorders en de lezers ieder op hun eigen plek kunnen bijdragen aan zinvol ontwikkelen. “Be the change you want for the world” (Gandhi).

Het verschijnen van het boek is een mijlpaal; nu is het ook een kwestie van loslaten, in de wetenschap dat er wellicht buiten het gezichtsveld van de auteur mooie ontwikkelingen uit voortkomen.

Het eerste exemplaar heb ik overhandigd aan Theo Niessen. Hij heeft met inhoudelijke feedback en aanmoediging in een moeilijke fase mij geholpen met volhouden om het project af te ronden.

Theo heeft vervolgens met drie “verhalenkaarten” geschetst hoe hij ‘de auteur achter het boek’ als persoon heeft ervaren. Hij sloot af met een Haiku (Japanse dichtvorm):

“Werkend naar een eind
De laatste pennestreken
Wat rest is stilte.”

Van de uitgever ontving ik een fraaie ingelijste replica van een ets, getiteld “de schrijver”.
Vanwege het feit dat mijn eerste boek is verschenen mag ik me nu immers ook ‘schrijver’ noemen.

 

 

 

 

 

 

SignerenWe hebben nageborreld, ik heb boeken gesigneerd en met naaste familie en de mensen die van ver weg kwamen een hapje gegeten.

Eén van de bezoekers citeerde een Joodse wijsheid: “Je hebt geleefd als je een kind hebt, een boek hebt geschreven en een boom hebt geplant.” Ik heb me voorgenomen op een gepast moment nog eens een boom te planten.

 


De foto’s zijn genomen door Roely Waaning

Succes met afstuderen!

HBO studenten die gaan afstuderen hebben vaak voor het eerst de gelegenheid echt iets te gaan bijdragen dat er toe doet. Veel organisaties en instellingen hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de inspanningen van studenten. Toch verdwijnen nog veel resultaten van afstudeerprojecten na afloop in het archief en wordt er niets mee gedaan.

De studenten richten zich bijvoorbeeld vooral op de criteria die de opleiding stelt. Of de organisatie stelt een plek beschikbaar zonder serieuze verwachtingen van het resultaat. Het kan ook zijn dat het resultaat een goed rapport is, maar dat er nog geen aandacht is besteed aan de implementatie daarvan.
Het boek Zinvol ontwikkelen – leiderschap zonder hiërarchie van Hans van der Veen (april 2011)  reikt een methodiek aan die bij uitstek geschikt is om de effectiviteit van afstudeerprojecten te verhogen. Gedurende het project staat steeds het belang van de diverse betrokkenen centraal. Bovendien is de methodiek cyclisch, zodat de studenten hun plannen kunnen bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht. Dat komt immers vaak voor als diepgaand onderzoek van het onderwerp plaatsvindt.
De Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen combineert de belangrijkste aspecten van projectmatig werken, veranderingsmanagement en kwaliteitsverbetering. Goed beschouwd zijn al deze disciplines nodig voor een succesvol afstudeerproject.

  • Projectmatig werken: vooraf ligt de periode vast en er is een duidelijke deadline voor het project.
  • Veranderingsmanagement: een goed project wordt pas toegepast in de praktijk als het ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Daarbij wordt de huidige manier van werken veranderd.
  • Kwaliteit: HBO studenten worden geacht op innovatief niveau verbeteringen aan de huidige manier van werken te realiseren.

De methodiek wordt vanuit verschillende perspectieven belicht, zodat ook opdrachtgevers en leidinggevenden hun voordeel kunnen doen met dit boek bij het uitbesteden en delegeren van hun projecten. Aan externen, medewerkers of aan afstuderende studenten.

Een spiegel voorhouden

360 graden feedback; een prachtige manier om te bepalen hoe jouw omgeving jou ervaart. Klopt dat met jouw zelfbeeld? Wat wil je vervolgens ontwikkelen?

Ik werk al enige tijd met de de CLS360. Dat is een wetenschappelijk verantwoord meetinstrument, waarbij leiderschapskwaliteiten geduid worden. Hiermee worden de volgende 8 stijlen onderscheiden:

Inspirerend / Coachend / Participatief
Directief / Autoritair / Wantrouwig / Teruggetrokken / Toegeeflijk

Een 360 graden onderzoek betekent dat je (web-based) vragenlijsten voorlegt aan je leidinggevende, jouw directe collega’s en je medewerkers. Aan de hand van hun antwoorden wordt duidelijk in welke mate je deze 8 leiderschap stijlen laat zien.
Zonder een direct waarde-oordeel overigens. Want de effectiviteit van bepaald gedrag hangt af van jou, jouw context en de ander. Met de objectieve informatie gaan we in gesprek en kan je jouw persoonlijke ontwikkeling afstemmen op de behoefte van de organisatie.

Nog 2 weken…

Over exact 2 weken is de officiële lancering. Ik heb uitnodigingen verstuurd. Dat is nog een heel gepuzzel, met adressen uit m’n mail, LinkedIn, enkele visitekaartjes…
Als ik jou vergeten ben en je leest dit bericht mail me dan svp even. Je ontvangt dan alsnog de uitnodiging!

Nog 3 weken…

Over 3 weken verschijnt het boek Zinvol ontwikkelen, leiderschap zonder hiërarchie bij uitgeverij boom/nelissen. Nog enkele productiestappen en dan is het zover.

Intussen is de organisatie van de lancering in volle gang, is deze website in het leven geroepen, ben ik gaan twitteren en heb ik een speciale LinkedIn groep aangemaakt. Het doel van deze groep is het uitwisselen van ervaringen door lezers / gebruikers van dit boek.

Kortom, alles staat klaar. Ik heb er ongelofelijk veel zin in!
Het is bijzonder om te ervaren wat het schrijven van een boek je oplevert. Publiciteit natuurlijk, maar ook focus. Ik heb helderder dan ooit hoe ik aankijk tegen leiderschap, projecten en ontwikkeling. Dat alleen al is winst. Het geeft me ook het idee dat ik iets te delen heb. Ik ben er klaar voor. Over 3 dagen al een workshop voor studenten en docenten van de CHE in hun verdiepingsmidweek. Verder ben ik vandaag m’n eerste artikel  naar aanleiding van mijn boek aan het afronden voor Leadership magazine.