Month: February 2012

Maxwell Mastermind Pro

Snel en diepgaand leiderschap ontwikkelen

Doe mee met deze unieke leerervaring:

 • 3 seminars
 • deelname aan 10 sessies met een Mastermind-groep
 • mogelijk aanvullend: individuele coaching

Leiderschap maakt het verschil

Ben jij als leider (te) veel tijd kwijt aan het oplossen van problemen?
Vraag jij je af hoe je jouw ontwikkeling een boost kan geven?
Wil jij weten hoe ethisch, gezond leiderschap kan zorgen voor de beste resultaten?

Groei in Leiderschap

Leiderschap ontwikkelen is het vergroten van het succes van jezelf en van de afdeling of organisatie die je leidt. Je kan je nauwelijks nog permitteren dat niet te doen. Het ontwikkelen van leiderschap is nodig en maakt het verschil. En het is prima te doen. Veel mensen denken dat het ingewikkeld is. Dat valt best mee. Als je  de principes die een leider effectief maken gaat herkennen en vooral: gaat doen, dan ontwikkel je leiderschap, stap voor stap.

 Maxwell Mastermind Pro

Het programma Maxwell Mastermind Pro bied je de kans om je samen met gelijkgestemden snel en diepgaand te ontwikkelen. Centraal staat daarbij het gedachtegoed van John C. Maxwell, een Amerikaanse leiderschapsexpert. Maxwell, auteur van 60 boeken, heeft wereldwijd miljoenen leiders getraind.

De principes uit het boek The 21 irrefutable laws of leadership – follow them and people will follow you van Maxwell worden helder gemaakt. Deze zijn relevant voor de uitdagingen van de leider van vandaag. Steekwoorden zijn: relaties, attitude, ontwikkeling, leiderschap. Ontwikkel je van een ‘leider van volgers’ naar een ‘leider van leiders’!
Deelnemers ontvangen dit boek en Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie; dit komt in het derde seminar en laatste 2 sessies aan de orde.

 De kracht van dit programma: 5 factoren:

Nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap
Het gedachtegoed van Maxwell staat centraal; regelmatig wordt de link gelegd naar andere bronnen en relevante lessen over leiderschap.

Inspiratie en motivatie
Door één keer per 4 weken een inspirerend seminar bij te wonen neem je de theorie op inspirerende wijze tot je. Diverse gastsprekers dragen daar aan bij (zie Seminars voor de meest recente informatie over gastsprekers).

Structurele aanpak en opvolging
Leiderschap ontwikkelen is een proces (geen ‘event’). Door planmatig aan de gang te gaan met de actiepunten die je zelf aan jouw nieuwe inzichten verbindt, wordt een zeer effectief leerproces in gang gezet.

Gezamenlijk optrekken met gelijkgestemden
Wekelijks deel je de voortgang met anderen in jouw Mastermind-groep. Collega leidinggevenden leren van elkaar in het vergroten van hun leiderschap.

De mogelijkheid van individuele coaching
Aanvullend op bovenstaande kan je gebruik maken van individuele coaching, om samen met jouw coach de juiste focus te kiezen en nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen, waarmee je jouw leiderschap gestalte geeft.

De trainer / coach

Hans van der Veen begeleidt de Mastermind groepen en verzorgt het grootste deel van de seminars. Hij heeft de volgende unieke combinatie:

 • Gecertificeerd John Maxwell speaker/trainer/coach
 • Founding circle member of the John Maxwell team

 • Senior practitioner coach (Nobco registratie)
 • Gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht trainen en coachen
 • Eigen gedachtegoed op het gebied van leiderschap: Auteur van het boek ´Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder Hiërarchie”
 • Ervaring als leidinggevende en 10 jaar ervaring als trainer/coach

 Wat wordt er van de deelnemer gevraagd?

Tijd: bezoek van 3 seminars en 10 groepsbijeenkomsten, totaal 20 contact-uren
Tijd: lezen van literatuur (Engels) en tijd voor reflectie op eigen ervaringen
Bereidheid: het leren van elkaar vergt de bereidheid groepsgenoten te ondersteunen in hun leerproces.
De Investering:        845,- Euro

Voor deze opleiding geldt vrijstelling van BTW.

Wat krijgt je daarvoor terug?


 • Drie inspirerende seminars.
 • Tien groepssessies van één uur met een Mastermind groep.
 • Uitbreiding van je netwerk.
 • Twee boeken en handouts.
 • De mogelijkheid om je individueel te laten coachen (meerprijs)
 • En vooral:
  groei in leiderschap en daarmee groei in resultaten!

Data en aanmelden


De tien Mastermind sessies en de drie seminars worden op dinsdagen gehouden, van 27 maart 2012 tot 26 juni 2012.

Je kunt je via de agenda of via de links hieronder aanmelden voor drie verschillende tijden voor de Mastermind sessies:

Eindhoven, ochtend: 08:30 – 09:30 uur

Eindhoven, Lunch: 12:15 – 13.30 uur
(inclusief lunch, meerprijs)

Midden van het land, regio Utrecht, Eind van de middag: 16:30 – 17:30 uur

Wel belangstelling maar niet op de aangegeven dagen en tijden? Neem contact op!

top

Leiderschap zonder hiërarchie

“Dat kan toch helemaal niet?”

De ondertitel van mijn boek Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder Hiërarchie roept nogal eens deze reactie op: ‘Dat kan helemaal niet’. Deze reactie heeft natuurlijk alles te maken met ervaring: ‘wij nemen de wereld niet waar zoals hij is, maar zoals wij zelf zijn’ heeft Einstein ooit gezegd. Natuurlijk, het is een begrijpelijke reactie omdat hiërarchie in zoveel organisaties een bijna niet weg te denken verschijnsel is.

We creëren zelf hiërarchie

Niet alleen de verhouding baas – medewerker is een hiërarchische; ook de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer is er een waar de positie de aanleiding is om ‘de baas te spelen’ over de ander. De winst van het creëren van hiërarchie is dat we een positie innemen waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de ander. De medewerker moet doen wat de baas hem opdraagt. Eigenlijk wel makkelijk, direct, controleerbaar, beïnvloedbaar. En dat is de winst, de onderliggende reden, om NIET te veranderen.

Makkelijker, maar niet beter

Om deze hiërarchische patronen te doorbreken moet duidelijk worden wat de winst is van een andere manier van samenwerken, zonder hiërarchie. Dat zijn: motivatie, creativiteit en synergie.

Motivatie:

Het is gewoon veel prettiger als iemand je vraagt iets te doen (en niet opdraagt) en je kunt op basis van jouw eigen keuze dat doen. De medewerker kiest zelf. Autonomie heet dat. Een heel belangrijke drijfveer voor mensen, die daardoor beter gemotiveerd hun werk doen. Dat leidt weer tot productiviteit, werkplezier en heeft een prettig effect op de directe omgeving van deze medewerker.

Creativiteit:

De creativiteit van medewerkers is in de huidige snel veranderende maatschappij absoluut onmisbaar. Door vanuit hiërarchische positie leiding te geven of uit te besteden, eisen te stellen, te bepalen wat gecontroleerd wordt, loop je het risico dat de medewerker of leverancier zijn creativiteit gaat gebruiken om zich in te dekken. Op creatieve manieren wordt bedacht waarom de vraag eigenlijk onmogelijk was, waarom het niet de schuld is van de medewerker, hoe omstandigheden een rol speelden…. De leidinggevende en de medewerker, de opdrachtgever en de leverancier, ze staan tegenover elkaar in plaats van dat ze samenwerken. Creativiteit wordt niet benut.

Synergie:

Het tegenovergestelde wordt bereikt als beiden samenwerken en elkaar aanvullen. Samen optrekken in plaats van tegenover elkaar staan. De creativiteit wordt ingezet om te groeien, te verbeteren, te ontwikkelen. Als buiten de kaders treden niet meteen een risico met zich meebrengt, wordt buiten de kaders denken bevorderd. 1+1=3, of 5, of nog meer….

Oké, maar hoe dan?

Je gooit niet zomaar een systeem om in een organisatie. Dat is nou een keer zo. Alleen als dat de reden is dat je zegt: ‘dat gaat nooit lukken’, of: ‘dat kan helemaal niet’, dan gooi je het kind (motivatie, creativiteit, synergie) zomaar weg met het badwater.
Misschien helpt het volgende:

 Je kan organiseren met hiërarchie combineren met leiderschap zonder hiërarchie

Leiding geven is een rol, niet een positie

Binnen het harkvormig organogram van de organisatie zijn leiders/managers actief die deze rol invullen zonder hun positie in te zetten in de beïnvloeding van hun medewerkers. Ze zien hun rol als onderdeel van de taakverdeling die nou een keer nodig is binnen een organisatie.

“Leiderschap is invloed,
niet meer en niet minder”
– John Maxwell

Invloed zonder macht

Beïnvloeden zonder macht uit te oefenen: het kan. Aangrijpingspunten zijn gezamenlijke visie, zingeving, intrinsieke motivatie, het leveren van een relevante bijdrage, autonomie, voldoening, beloning, erkenning, bevestiging, vertrouwen, passie, enthousiasme, wederkerigheid, respect.

Ik zou er maar mee opschieten!

Het ontwikkelen van een stijl van leiderschap (en opdrachtgeverschap) zonder macht vanuit positie is hard nodig. Mensen pikken hiërarchie tegenwoordig simpelweg niet meer. Dat gebeurt op macro niveau (Arabische lente) en ook binnen organisaties en afdelingen. Mensen groeperen zich via sociale media, kennis = macht is heel betrekkelijk geworden, ervaring vandaag is morgen achterhaald. Wil je de talenten binnen jouw afdeling vasthouden, dan zal je moeten werken aan het ontwikkelen van de zojuist genoemde aangrijpingspunten. Om maximale motivatie, creativiteit en synergie te creëren.