Category: Zinvol ontwikkelen

Open organiseren

Een nieuw begeleidingskundig concept

Door de snelle veranderingen in de maatschappij wordt het steeds lastiger adequaat in te spelen op de mogelijkheden, kansen en bedreigingen die zich aandienen in organisaties.

Een logische reactie hierop is het zoeken naar mogelijkheden om grip te houden op de ontwikkelingen. De vraag is echter of dit een adequate respons is. Door de aandacht te verleggen van ‘hoe houd ik grip op de situatie’ naar ‘hoe benut ik met creativiteit de mogelijkheden’ ontstaat een heel andere manier van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Afspraken en controle gaan een minder belangrijke rol spelen. Openheid,vertrouwen en creativiteit wordt bevorderd. Dat is wat wij noemen: ‘open organiseren’.

De belangrijkste principes van open organiseren:

 • Van alles wat we doen kennen we de bijdrage, de zin, het belang
 • Regels zijn afspraken die gelden totdat we betere hebben
 • We ontlenen zekerheid niet zozeer aan ‘zo doen we dat hier’, maar aan ‘zo gaan we met elkaar om’
 • Geen vaste structuren, wel tijdelijke werkbare overeenkomsten
 • Openheid: open communicatie, open voor nieuwe ideeën
 • Verschillen zijn mogelijkheden tot leren

Deze principes zijn ontleend aan wetenschappelijke theorie over lerende organisaties, complexe adaptieve systemen, leiderschap en veranderkunde. Het resultaat is niet meer en niet minder dan een werkbare visie, waarmee nieuwe inspiratie ontstaat in uw organisatie, onder de naam: open organiseren.

U wordt begeleid door een organisatiecoach, gediplomeerd als Master in Begeleidingskunde. Wij schrijven niets voor, maar ontginnen op coachende wijze het potentieel in uw organisatie. Daarmee is de investering klein en de impact verrassend groot.

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op voor meer informatie, of reageer op dit artikel.

Master begeleidingskunde afgerond

Even een kort Blog bericht.

Heel lang heb ik geen blog geschreven, en dit was de reden: ik was te druk met o.a. de studie.
Vandaag heb ik de Master begeleidingskunde afgerond. Een mooie opleiding waar ik veel van heb geleerd dat ik in uiteenlopende praktijken kan toepassen.

De komende periode hoop ik weer wat vaker een blog te schrijven. Daarbij zal ik me zeker laten inspireren door wat ik in de Master heb geleerd. Voor nu: een paar foto’s en genieten van vrije tijd.

Foto’s:
Het diploma,
de fraaie bibliotheek van het HAN Masters gebouw,
toespraak door Rombout van den Nieuwenhof,
het tekenen van het diploma.

IMAG1481 IMG_2587 IMG_2590 IMG_2591 IMG_2592

Leiding geven aan co-creatie

Ruimte geven aan medewerkers om hun eigen context te beïnvloeden en in te richten leidt tot de beste resultaten. Deze overtuiging leeft steeds breder. De titel ‘Leiding geven aan professionals – niet doen!’ van Mathieu Weggeman is een treffend voorbeeld van deze manier van denken. Het in de praktijk brengen van deze overtuiging is echter lastig. In dit blog-artikel deel ik enkele inzichten in wat dit zo lastig maakt.

Een treffende uiteenzetting van de complexiteit hiervan las ik in de oratie van Prof. Dr. André F.M. Wierdsma met de titel leiding geven aan co-creërend veranderen. De ondertitel geeft het spanningsveld aan waarin de leidinggevende zich begeeft:

balanceren tussen maakbaarheid en broosheid.

Hieronder volgt mijn interpretatie van dit artikel, en wat ik daar van heb geleerd. Daarbij heb ik het artikel gelezen met in mijn hoofd het proces van verandering / co-creatie bij een belangrijke opdrachtgever, waar ik een begeleidende rol in vervul. Deze koppeling van de theorie aan de praktijk ervaar ik zelf als inspirerend! In de betreffende organisatie is een veranderingsproces in gang gezet met co-creatie als uitgangspunt. Het systeemdenken is een behulpzame tool om te begrijpen wat er gebeurt; waarom houden mensen vast aan oud gedrag, wat maakt dat de vraag naar duidelijkheid en structuur groter wordt. Intussen worden relaties wel versterkt en ontstaat er een steeds sterker team.

Maakbaarheid: de georganiseerde reis

Veranderstrategieën die passen bij de leider die zich wel degelijk wil bemoeien met het leiding geven aan professionals, verlopen globaal als volgt: diagnose, stappenplan en zorgvuldige implementatie. Wierdsma reikt de metafoor aan van de verzorgde reis. Weten waar je aan toe bent en wat je onderweg kan verwachten is voor een leider prettig. Hij zit aan het roer en dat bevestigt het idee dat de gewenste verandering maakbaar is.

Broosheid: de gezamenlijke trektocht

 Inzetten op een strategie gebaseerd op co-creatie betekent vertrouwen hebben op de uitkomst, zonder deze vooraf te kunnen uittekenen. De gezamenlijke trektocht is de metafoor voor het samen op weg gaan, ontdekken en met voortschrijdend inzicht samen bepalen wat de volgende stappen zijn. Wierdsma: “co-creatie geeft velen een platform om hun stem te laten horen en vraagt betrokkenheid bij de gerealiseerde overeenkomst. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, verschil en verlangen”.

Een spannende voorkeur

Gevoelsmatig weet je, als je het verschil tussen deze beide strategieën leest, dat de trektocht in potentie tot de beste resultaten gaat leiden. Maar nogmaals, dat is lastig. De leidinggevende heeft daarmee de taak met de broosheid te dealen, die het gevolg is van het loslaten van de controle op de uitkomst. Deze broosheid ontstaat door de volgende kenmerken van het handelen van individuen in het gezamenlijke proces:

 • Onomkeerbaar:  je kan het handelen niet terugdraaien
 • Onvoorspelbaar: het effect dat het oproept is niet of heel lastig te voorspellen
 • Onberekenbaar: de ruimte biedt individuen steeds opnieuw de mogelijkheid iets nieuws te doen
 • Onbepaald: het verloop van het proces is niet terug te voeren op het handelen van één van de betrokkenen (Wierdsma citeert hier het werk van Hannah Arendt). De paradox is dat “een individu wel een proces kan initiëren maar niet de oorzaak kan zijn van het uiteindelijke resultaat”.

Hou vol, niet terugdeizen

Bovenstaande inzichten laten de leider wellicht terugdeinzen en alsnog kiezen voor ‘maken’ in plaats van ruimte geven aan ‘handelen’. Het verlangen naar maakbaarheid is begrijpelijk. Het is echter een mythe dat sociale systemen maakbaar zijn. Terugvallen op van bovenaf organiseren leidt tot inperking van vrijheid, creativiteit en ruimte, een inperking waar het systeem eveneens onvoorspelbaar op zal reageren. De kans is echter groter dat dit een niet behulpzame reactie is (gegeven het lage slagingspercentage van dergelijke veranderingsprocessen die als georganiseerde reis worden ingezet).

Adviezen voor de leidinggevende

De volgende adviezen worden in het artikel van Wierdsma meegegeven aan de leidinggevende in co-creatie:

 1. Creëer dialoogplatformen: bied gelegenheid richting en bandbreedte mee te bepalen
 2. Faciliteer het gesprek en de relationele kwaliteit van de communicatie
 3. Verlaat de ivoren toren van ‘het weten’ en ga in de uitvoering ‘tijdelijk werkbare overeenstemmingen’ aan
 4. Durf persoonlijk stelling te nemen: integreer de doel-middel rationaliteit van de organisatie in de gezamenlijke reflectie. Dit is niet terugvallen op maakbaarheid maar de context meenemen in het proces van ontwikkeling
 5. Creëer ‘eilanden van zekerheid’: in het proces is nodig:
  1. ruimte voor het maken van fouten en
  2. vertrouwen dat het proces tot de gewenste ontwikkeling gaat leiden
  (‘vergeving’ en ‘belofte’). Deze begrippen zijn alleen betekenisvol in de context van relaties. Co-creatie is een relationele aanpak.

Zinvol Ontwikkelen: een behulpzame tool

In mijn boek Zinvol Ontwikkelen benoem ik de principiële keuze tussen een systeem gebaseerd op controle en een systeem gebaseerd op vertrouwen. De keuze voor vertrouwen komt overeen met de keuze voor co-creatie en het aanvaarden van de hierboven omschreven broosheid. Bij de taak van de leidinggevende om binnen dit systeem ‘tijdelijk werkzame overeenkomsten’ te creëren (advies 3) en ‘doel-middel rationaliteit’ te integreren (advies 4) is de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen behulpzaam.

De componenten doelen, plannen en voorwaarden zorgen voor de doel-middel rationaliteit. De cyclische aanpak en regelmatige herevaluatie van het belang geeft het aangaan van tijdelijk werkbare overeenstemmingen handen en voeten.

Mijn conclusie over mijn eigen methodiek is dat het een misvatting is dat door het gebruik van deze methodiek  als stappenplan het sociale systeem alsnog maakbaar wordt. Het is wel een bruikbaar handvat binnen de relationele aanpak van co-creatie. Om zo de broosheid van leiderschap zonder hiërarchie georganiseerd vorm te geven.

Workshop coachingstechniek

Over anderhalve week, op 21 juni, verschijnt het coachingstechnieken boek, samengesteld door Susan van Ass, bij Uitgeverij Boom Nelissen. Ik kijk er naar uit! Met plezier heb ik er een bijdrage aan geleverd. Vandaag heb ik besloten een workshop te organiseren, waarbij je een demonstratie ziet, zelf oefent en twee boeken ontvangt. Zie hieronder of kijk op de pagina www.hansvdveen.nl/workshop.

Zinvol Ontwikkelen – met stoelen!

Deze workshop wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van het Coachingstechnieken Boek.

“Het Coachingstechnieken Boek is samengesteld door topprofessionals in het vak. Het laat het beste zien van wat zij in huis hebben”.

In dit boek worden 49 coachingstechnieken beschreven.

Eén ervan is Zinvol Ontwikkelen met stoelen.
Dit is een prachtige oefening die veel oplevert voor de coachee.
Deze techniek is nieuw; je kunt nu als eerste hier een workshop in volgen!

 

De ideeën achter deze techniek

De techniek is gebaseerd op:

 • De Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen:
  Een krachtige methodiek voor het structuur aanbrengen in ontwikkeling (verandering, groei). Alle aspecten die voor de ontwikkeling van belang zijn krijgen door toepassing van deze methodiek voldoende aandacht.
 • Bewegen en innemen van posities:
  De coachee neemt op verschillende stoelen plaats. Op elke stoel wordt een aspect uit de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen belicht. Het daadwerkelijk verplaatsen en innemen van posities bevordert de creativiteit van het denken. Dergelijke posities worden ook ingenomen bij technieken uit psychodrama, voice dialogue, opstellingen e.d.
 • Tot de verbeelding sprekende archetypes:
  De coachee krijgt tijdens de toepassing van de techniek adviezen van archtypes als de atleet, de idealist, de generaal. Daarbij wordt gebruik gemaakt van associatieve technieken; deze archetypes roepen elk op hun plek zinvolle associaties op bij de coachee.

Inhoud van de Workshop

 1. Ontvangst, welkom en kennismaking
 2. Presentatie van de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen
 3. Demonstratie van de techniek Zinvol Ontwikkelen met Stoelen
 4. Zelf oefenen van de techniek
 5. Feedback en nabespreking

ALS  DEELNEMER  ONTVANG  JE:

 • Een leerzame workshop van één dagdeel
 • Het Coachingstechnieken boek t.w.v. € 39,90
 • Het boek Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie t.w.v. € 24,50

Aanmelden

Datum: woensdag 4 juli, van 1300 tot 1630 uur

De kosten voor deze workshop bedragen slechts 145,- excl. BTW.
Dat is inclusief verblijfkosten èn de boeken die samen in de winkel al € 64,40 kosten.

De workshop wordt gehouden in het Evoluon in Eindhoven.

Aanmelden kan per email: workshop@hansvdveen.nl

 

Coachingstechnieken

Eind mei 2012 verschijnt:
“Het coachingstechnieken boek”

Dit boek is een mooie aanvulling op het eerder verschenen “Het coachingsmethoden boek”, dat eveneens is samengesteld door Susan van Ass. Over het boek:

Het groeiende vakgebied van coaching is niet meer weg te denken uit het (werkende) leven van veel mensen. De inzet van verschillende coachingstechnieken helpt coaches om nog beter in te spelen op de vragen van coachees.

Het in 2011 verschenen Het Coachingsmethoden Boek brengt het brede en zich ontwikkelende vakgebied in kaart aan de hand van 51 coachingsmethoden. Het Coachingstechnieken Boek vormt daarop een waardevolle aanvulling: de methode is het recept voor de coaching, de technieken vormen de ingrediënten ervan. Veel technieken kunnen worden ingezet voor meerdere methoden.

Het Coachingstechnieken Boek is een compact en bruikbaar overzicht van zowel traditionele als nieuwere coachingstechnieken. Elke techniek wordt volgens een vast stramien beschreven. Heldere indices maken duidelijk bij welke coachingsmethoden de techniek kan worden ingezet.

Wie zich om professionele en/of persoonlijke redenen wil verdiepen in het vakgebied van coachen, heeft met dit boek wederom een parel in handen.

Techniek: Zinvol Ontwikkelen met stoelen

Eén van de technieken die in dit boek worden omschreven is “Zinvol Ontwikkelen met stoelen”. Deze oefening heb ik aangeleverd en is gebaseerd op de inhoud van mijn boek Zinvol Ontwikkelen. Met deze oefening wordt op een speelse en creatieve manier de coachvraag vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Mijn ervaring is dat dit altijd verrassende resultaten oplevert. Zonder deze oefening blijft meestal één van de invalshoeken onderbelicht.

De plaatjes bij deze oefening heb ik laten maken door De Koffiecorner. Elk archetype uit deze oefening vertegenwoordigt één aspect uit Zinvol Ontwikkelen:
Belang / Resultaat / Obstakels / Doelen / Plannen / Voorwaarden

Reageren?

Heb je interesse in deze oefening? Of vragen? Laat het hieronder weten.

Maxwell Mastermind Pro

Snel en diepgaand leiderschap ontwikkelen

Doe mee met deze unieke leerervaring:

 • 3 seminars
 • deelname aan 10 sessies met een Mastermind-groep
 • mogelijk aanvullend: individuele coaching

Leiderschap maakt het verschil

Ben jij als leider (te) veel tijd kwijt aan het oplossen van problemen?
Vraag jij je af hoe je jouw ontwikkeling een boost kan geven?
Wil jij weten hoe ethisch, gezond leiderschap kan zorgen voor de beste resultaten?

Groei in Leiderschap

Leiderschap ontwikkelen is het vergroten van het succes van jezelf en van de afdeling of organisatie die je leidt. Je kan je nauwelijks nog permitteren dat niet te doen. Het ontwikkelen van leiderschap is nodig en maakt het verschil. En het is prima te doen. Veel mensen denken dat het ingewikkeld is. Dat valt best mee. Als je  de principes die een leider effectief maken gaat herkennen en vooral: gaat doen, dan ontwikkel je leiderschap, stap voor stap.

 Maxwell Mastermind Pro

Het programma Maxwell Mastermind Pro bied je de kans om je samen met gelijkgestemden snel en diepgaand te ontwikkelen. Centraal staat daarbij het gedachtegoed van John C. Maxwell, een Amerikaanse leiderschapsexpert. Maxwell, auteur van 60 boeken, heeft wereldwijd miljoenen leiders getraind.

De principes uit het boek The 21 irrefutable laws of leadership – follow them and people will follow you van Maxwell worden helder gemaakt. Deze zijn relevant voor de uitdagingen van de leider van vandaag. Steekwoorden zijn: relaties, attitude, ontwikkeling, leiderschap. Ontwikkel je van een ‘leider van volgers’ naar een ‘leider van leiders’!
Deelnemers ontvangen dit boek en Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie; dit komt in het derde seminar en laatste 2 sessies aan de orde.

 De kracht van dit programma: 5 factoren:

Nieuwe inzichten op het gebied van leiderschap
Het gedachtegoed van Maxwell staat centraal; regelmatig wordt de link gelegd naar andere bronnen en relevante lessen over leiderschap.

Inspiratie en motivatie
Door één keer per 4 weken een inspirerend seminar bij te wonen neem je de theorie op inspirerende wijze tot je. Diverse gastsprekers dragen daar aan bij (zie Seminars voor de meest recente informatie over gastsprekers).

Structurele aanpak en opvolging
Leiderschap ontwikkelen is een proces (geen ‘event’). Door planmatig aan de gang te gaan met de actiepunten die je zelf aan jouw nieuwe inzichten verbindt, wordt een zeer effectief leerproces in gang gezet.

Gezamenlijk optrekken met gelijkgestemden
Wekelijks deel je de voortgang met anderen in jouw Mastermind-groep. Collega leidinggevenden leren van elkaar in het vergroten van hun leiderschap.

De mogelijkheid van individuele coaching
Aanvullend op bovenstaande kan je gebruik maken van individuele coaching, om samen met jouw coach de juiste focus te kiezen en nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen, waarmee je jouw leiderschap gestalte geeft.

De trainer / coach

Hans van der Veen begeleidt de Mastermind groepen en verzorgt het grootste deel van de seminars. Hij heeft de volgende unieke combinatie:

 • Gecertificeerd John Maxwell speaker/trainer/coach
 • Founding circle member of the John Maxwell team

 • Senior practitioner coach (Nobco registratie)
 • Gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht trainen en coachen
 • Eigen gedachtegoed op het gebied van leiderschap: Auteur van het boek ´Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder Hiërarchie”
 • Ervaring als leidinggevende en 10 jaar ervaring als trainer/coach

 Wat wordt er van de deelnemer gevraagd?

Tijd: bezoek van 3 seminars en 10 groepsbijeenkomsten, totaal 20 contact-uren
Tijd: lezen van literatuur (Engels) en tijd voor reflectie op eigen ervaringen
Bereidheid: het leren van elkaar vergt de bereidheid groepsgenoten te ondersteunen in hun leerproces.
De Investering:        845,- Euro

Voor deze opleiding geldt vrijstelling van BTW.

Wat krijgt je daarvoor terug?


 • Drie inspirerende seminars.
 • Tien groepssessies van één uur met een Mastermind groep.
 • Uitbreiding van je netwerk.
 • Twee boeken en handouts.
 • De mogelijkheid om je individueel te laten coachen (meerprijs)
 • En vooral:
  groei in leiderschap en daarmee groei in resultaten!

Data en aanmelden


De tien Mastermind sessies en de drie seminars worden op dinsdagen gehouden, van 27 maart 2012 tot 26 juni 2012.

Je kunt je via de agenda of via de links hieronder aanmelden voor drie verschillende tijden voor de Mastermind sessies:

Eindhoven, ochtend: 08:30 – 09:30 uur

Eindhoven, Lunch: 12:15 – 13.30 uur
(inclusief lunch, meerprijs)

Midden van het land, regio Utrecht, Eind van de middag: 16:30 – 17:30 uur

Wel belangstelling maar niet op de aangegeven dagen en tijden? Neem contact op!

top

Leiderschap zonder hiërarchie

“Dat kan toch helemaal niet?”

De ondertitel van mijn boek Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder Hiërarchie roept nogal eens deze reactie op: ‘Dat kan helemaal niet’. Deze reactie heeft natuurlijk alles te maken met ervaring: ‘wij nemen de wereld niet waar zoals hij is, maar zoals wij zelf zijn’ heeft Einstein ooit gezegd. Natuurlijk, het is een begrijpelijke reactie omdat hiërarchie in zoveel organisaties een bijna niet weg te denken verschijnsel is.

We creëren zelf hiërarchie

Niet alleen de verhouding baas – medewerker is een hiërarchische; ook de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer is er een waar de positie de aanleiding is om ‘de baas te spelen’ over de ander. De winst van het creëren van hiërarchie is dat we een positie innemen waarmee we invloed kunnen uitoefenen op de ander. De medewerker moet doen wat de baas hem opdraagt. Eigenlijk wel makkelijk, direct, controleerbaar, beïnvloedbaar. En dat is de winst, de onderliggende reden, om NIET te veranderen.

Makkelijker, maar niet beter

Om deze hiërarchische patronen te doorbreken moet duidelijk worden wat de winst is van een andere manier van samenwerken, zonder hiërarchie. Dat zijn: motivatie, creativiteit en synergie.

Motivatie:

Het is gewoon veel prettiger als iemand je vraagt iets te doen (en niet opdraagt) en je kunt op basis van jouw eigen keuze dat doen. De medewerker kiest zelf. Autonomie heet dat. Een heel belangrijke drijfveer voor mensen, die daardoor beter gemotiveerd hun werk doen. Dat leidt weer tot productiviteit, werkplezier en heeft een prettig effect op de directe omgeving van deze medewerker.

Creativiteit:

De creativiteit van medewerkers is in de huidige snel veranderende maatschappij absoluut onmisbaar. Door vanuit hiërarchische positie leiding te geven of uit te besteden, eisen te stellen, te bepalen wat gecontroleerd wordt, loop je het risico dat de medewerker of leverancier zijn creativiteit gaat gebruiken om zich in te dekken. Op creatieve manieren wordt bedacht waarom de vraag eigenlijk onmogelijk was, waarom het niet de schuld is van de medewerker, hoe omstandigheden een rol speelden…. De leidinggevende en de medewerker, de opdrachtgever en de leverancier, ze staan tegenover elkaar in plaats van dat ze samenwerken. Creativiteit wordt niet benut.

Synergie:

Het tegenovergestelde wordt bereikt als beiden samenwerken en elkaar aanvullen. Samen optrekken in plaats van tegenover elkaar staan. De creativiteit wordt ingezet om te groeien, te verbeteren, te ontwikkelen. Als buiten de kaders treden niet meteen een risico met zich meebrengt, wordt buiten de kaders denken bevorderd. 1+1=3, of 5, of nog meer….

Oké, maar hoe dan?

Je gooit niet zomaar een systeem om in een organisatie. Dat is nou een keer zo. Alleen als dat de reden is dat je zegt: ‘dat gaat nooit lukken’, of: ‘dat kan helemaal niet’, dan gooi je het kind (motivatie, creativiteit, synergie) zomaar weg met het badwater.
Misschien helpt het volgende:

 Je kan organiseren met hiërarchie combineren met leiderschap zonder hiërarchie

Leiding geven is een rol, niet een positie

Binnen het harkvormig organogram van de organisatie zijn leiders/managers actief die deze rol invullen zonder hun positie in te zetten in de beïnvloeding van hun medewerkers. Ze zien hun rol als onderdeel van de taakverdeling die nou een keer nodig is binnen een organisatie.

“Leiderschap is invloed,
niet meer en niet minder”
– John Maxwell

Invloed zonder macht

Beïnvloeden zonder macht uit te oefenen: het kan. Aangrijpingspunten zijn gezamenlijke visie, zingeving, intrinsieke motivatie, het leveren van een relevante bijdrage, autonomie, voldoening, beloning, erkenning, bevestiging, vertrouwen, passie, enthousiasme, wederkerigheid, respect.

Ik zou er maar mee opschieten!

Het ontwikkelen van een stijl van leiderschap (en opdrachtgeverschap) zonder macht vanuit positie is hard nodig. Mensen pikken hiërarchie tegenwoordig simpelweg niet meer. Dat gebeurt op macro niveau (Arabische lente) en ook binnen organisaties en afdelingen. Mensen groeperen zich via sociale media, kennis = macht is heel betrekkelijk geworden, ervaring vandaag is morgen achterhaald. Wil je de talenten binnen jouw afdeling vasthouden, dan zal je moeten werken aan het ontwikkelen van de zojuist genoemde aangrijpingspunten. Om maximale motivatie, creativiteit en synergie te creëren.

Zinvol ontwikkelen: rationele benadering?

Interessante recensie over Zinvol Ontwikkelen in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Vandaag ontving ik een recensie van  Zinvol Ontwikkelen, zoals dat is geplaatst in het december nummer van het blad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)Na een prima samenvatting volgt een mening en eindigt de auteur Peter Sannen zijn recensie met de volgende woorden:

“Het boek neigt soms een te rationeel karakter te kennen met een sterke nadruk op een sterk gestructureerde aanpak. Succesvol zijn in moeilijke tijden omvat niet alleen het rationele, maar ook het gevoelsmatige en het ontwikkelen van intuïtief leiderschap. Hier ligt de uitdaging voor een tweede aanvullend boek van deze competente schrijver”

(onderaan dit artikel staat een link waarmee je de hele recensie kunt downloaden)

Als ik heel eerlijk ben dan herken ik mijzelf juist meer in het gevoelsmatige en intuïtieve aspect van leiderschap. Ik typeer mezelf als creatief, met als ‘teveel van het goede’ enigszins chaotisch. Mijn uitdaging is dan ook het aanbrengen van structuur.

Hieronder wordt dit weergegeven in een kernkwadrant (volgens de theorie van Daniël Ofman)

Inderdaad, ik heb er een hekel aan als structuur de creativiteit lam legt. Als ‘afspraak is afspraak’ belangrijker wordt dan de zin van activiteiten. Deze uitdaging heb ik opgezocht. Hoe kan ik nou structuur aanbrengen in ontwikkeling, zonder dat het een nieuw keurslijf wordt? En dat is in mijn boek Zinvol Ontwikkelen terechtgekomen.
De methodiek helpt creativiteit, gevoel en zin te structureren. Niet als nieuw keurslijf, maar als steun om creatieve, zinvolle ideeën om te zetten in concrete resultaten. Wat dat betreft zal de suggestie van Peter Sannen wel bij mij passen!

Reageer:

Herken je Zinvol Ontwikkelen als ‘neigt een te rationeel karakter te kennen met sterke nadruk op structuur’?
En zo ja, wat vind je daar dan van?

Als je mij persoonlijk kent, herken je dan ook het hierboven omschreven kernkwadrant?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Download het volledige artikel van Peter Sannen via deze link: zinvol ontwikkelen TvOO
Bron: TvOO december nr. 4 2011

 

Nominatie Managementboek van het jaar

Een bijzonder begin van 2012: Zinvol Ontwikkelen – Leiderschap zonder hiërarchie staat op de longlist met boeken die genomineerd zijn voor “Managementboek van het jaar 2012”.

Januari 2010 begon met het goede voornemen om dat jaar het schrijven van het boek af te ronden.
Januari 2011 begon met het bericht dat het manuscript door Uitgeverij Boom Nelissen in productie wordt genomen.
Januari 2012 begint met deze nominatie!

 “Een doel is een droom met een deadline”

Deze quote van Peter Darbo staat boven het hoofdstuk over ‘doelen’ in mijn boek. Het is zeker ook voor mijzelf van toepassing. Doelen geven een positieve prikkel die leidt tot de gewenste resultaten. Zonder deadline was ik misschien nu nog het manuscript aan het perfectioneren.

Wat betekent deze ‘longlist’?

“Ongeveer 250 boeken kwamen op basis van criteria in aanmerking om mee te doen met de verkiezing van het Managementboek van het Jaar. De jury startte vanaf medio 2011 met het beoordelen van deze titels wat heeft geresulteerd in een longlist van 47 titels. Bij deze beoordeling lette de jury op criteria als relevantie voor managers, toegankelijkheid, leesbaarheid, kwaliteit van de argumentatie, wetenschappelijke onderbouwing, verzorging en andere zaken die een boek bijzonder maken.” (bron: managementboekvanhetjaar.nl)

 

Hoe gaat dit verder?

23 januari wordt de shortlist gepubliceerd. De winnaar wordt 15 maart bekend gemaakt.

Wil je meer weten over dit boek? Klik dan op boek lezen in het hoofdmenu van deze website.