Open Organiseren

Zet mensen in hun kracht

Deze website bestaat uit twee delen:

Open Organiseren als visie

en een Begeleidingskundig platform.

Lees hier waarom!

Over Open Organiseren

Het ontstaan

Open Organiseren is een visie op organisatieontwikkeling. Deze visie is ontstaan vanuit een begeleidingskundig Masterthesis onderzoek in een HBO instelling, waar gewerkt is aan meer openheid en leren op het niveau van inzichten en principes.

De mogelijkheden

Veel organisaties kampen met de geschetste problematiek. Vanuit de overtuiging dat organisaties, gebruik makend van de juiste begeleiding, zich zelf kunnen ontwikkelen wordt Open Organiseren als visie aangereikt. Het is een handvat, een vertrekpunt. Een aanpak die uit gaat van wat er nu is, zonder de huidige situatie bij voorbaat te diskwalificeren als 'verouderd' of 'ontoereikend'. In die zin is het een 'waarderende benadering'.
Als binnen organisaties Open Organiseren wordt toegepast zonder externe begeleiding dan is dat prima. Laat het ons weten! Externe begeleiding is natuurlijk ook mogelijk. Dat doen wij graag.

Begeleidingskundig vertrekpunt

Vanuit het klantperspectief blijkt begeleidingskunde soms 'vaag' te zijn. Een vraag wordt bijvoorbeeld niet 'beantwoord', maar 'verrijkt'. Geen pasklare antwoorden, methodieken die resultaten beloven. Wel diepgang.
Om toch samen een vertrekpunt te bepalen wordt Open Organiseren als visie aangereikt. Daarmee krijgt de klant van de begeleidingskundige een ontwikkelkader. En dus iets meer duidelijkheid over wat hij/zij kan verwachten.

Over Begeleidingskunde (MBk)

Master Human and Organizational Behaviour

Begeleidingskunde is een prachtige praktijkwetenschap op Master niveau. Toch is het nog niet zo bekend als bijvoorbeeld een MBA, of specifieke begeleidingsvormen zoals coaching, intervisie of training. Daarom wordt op de pagina Begeleidingskunde meer uitgelegd over dit vak.

Onbekend, niet onbemind

De coachende, waarderende benadering van veranderingen levert de opdrachtgevers van begeleidingskundige onderzoeken mooie trajecten op, waar op diepgaand niveau verandering is gerealiseerd. Het vraagt echter nogal wat van een opdrachtgever om zo'n traject aan te gaan. Omdat een begeleidingskundige op onderzoek uitgaat en niet vooraf kan worden vastgesteld wat de uitkomst zal worden zal er vertrouwen moeten zijn in de kwaliteiten van de begeleidingskundige. En dat is lastig zolang dit vak nog onbekend is.

Wetenschap en praktijk

Het wetenschappelijk kader van begeleidingskunde wortelt in het postmodernisme. Het vak heeft een eigen jargon of discours ontwikkeld. Daarin vind je begrippen als 'meervoudige perspectieven', 'het niet-weten', het 'ontvouwen van complexiteit', 'normatief-professionele reflectie'. Praktisch betekent dit dat een begeleidingskundige niet snel oordeelt, aanwezig kan zijn in lastige situaties, kan verbinden maar ook ontregelen. Dat maakt een begeleidingskundige een sterke, professionele begeleider.

Faciliteren

In het woord faciliteren zit de oorsprong 'facile', dat betekent eenvoudig. Het is dus de bedoeling dat het voor de mensen in de organisatie van de klant eenvoudiger wordt. Daarin is de wetenschappelijke taal niet altijd helpend. Deze website beoogt toegankelijk te zijn, over een visie als vertrekpunt (Open Organiseren) en over wat begeleidingskunde inhoudt en kan bieden.

De credits

De oprichter en bouwer van deze website is Hans van der Veen, begeleidingskundige.
Zijn persoonlijke missie is het bijdragen aan gezond leiderschap; een hefboom in het creëren van werkplezier en creativiteit.

Open Organiseren is niet meer en niet minder dan een goed idee. Het is niet gepatenteerd, doe er je voordeel mee!
Wat wel heel helpend is, is als je de verhalen van wat werkt en van waar je tegenaan loopt wilt terugkoppelen en delen.

Delen en co-creëren. Dat is het motto. In het begin was de website www.openorganiseren.nl bedoeld als platform voor begeleidingskundigen. Dat is als zodanig niet van de grond gekomen. Het motto van Hans van der Veen blijft hetzelfde; door elkaar te versterken zetten we begeleidingskunde sterker op de kaart en begeleiden we organisaties in het bereiken van duurzame resultaten.