Open Organiseren

Zet mensen in hun kracht

Begeleidingskunde: praktijkwetenschap

De opleiding tot begeleidingskundige is een opleiding op masterniveau. Deze opleiding wordt op de website van de HAN als volgt omschreven:

Reorganisaties en transities zijn aan de orde van de dag. Of het nou gaat om een maatschappelijke organisatie of een commercieel bedrijf, vernieuwing is overal nodig om de concurrentie voor te blijven. En vernieuwing leidt tot onrust; rollen, structuur en cultuur staan op het spel. Een begeleidingskundige is op alle niveaus in een organisatie daarbij betrokken via begeleiding van individuele en collectieve leerprocessen. Via gedragen eigenaarschap van de direct betrokkenen creëert een begeleidingskundige duurzame verandering.

Een nog uitgebreidere omschrijving vind je op de website van de Hogeschool Rotterdam

Dit zijn interventies die een begeleidingskundige kan inzetten:

Individuele coaching

In veranderingsprocessen wordt veel gevraagd van medewerkers, maar zeker ook van leidinggevenden.
Met individuele begeleiding gaat persoonlijke- en organisatieontwikkeling hand in hand.

Teamcoaching

Bij teamcoaching staat de effectiviteit van het team centraal, door aandacht te besteden aan de gezamenlijke richting en de interactie. Hoe verloopt de samenwerking? Welke patronen zijn te verbeteren?

Training

Als bepaalde competenties ontwikkeld moeten worden is training een goed instrument. Denk daarbij aan onderwerpen als persoonlijke effectiviteit, communicatie en onderhandelen.

Handelingsonderzoek

Een handelingsonderzoek of actieonderzoek is een wetenschappelijk verantwoorde wijze van tegelijkertijd ontdekken wat er speelt en daarin verbetering realiseren met de betrokkenen. Het onderzoek is de interventie!

Supervisie

In veranderingsprocessen wordt veel gevraagd van medewerkers, maar zeker ook van leidinggevenden.
Met individuele begeleiding gaat persoonlijke- en organisatieontwikkeling hand in hand.

Intervisie

Intervisie wordt ook wel 'intercollegiaal consult' genoemd. Door deze werkvorm aan te leren kan het leren van elkaar worden bevorderd.

Grote groepen

Er zijn diverse manieren om grote groepen te betrekken bij organisatieontwikkeling. Een interactieve lezing is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er andere werkvormen, zoals 'world-café' of 'large scale interventions'.

360 feedback

Met een wetenschappelijk verantwoord diagnose instrument kan gedrag in kaart gebracht worden. Een voorbeeld is een 360 graden feedback instrument over leiderschapstijlen.

Hier vind je artikelen ter verdieping van de begeleidingskundige praktijk

Covey: De 8ste Eigenschap

Stephen Covey's boeken zijn gericht op mensen in hun kracht zetten. Zijn boeken uit 1989 en 2004 zijn nog altijd…

Boek: Reinventing Organizations

Reinventing Organizations is een revolutionair boek. De ideeën over organisatie-ontwikkeling zijn voortgekomen uit onderzoek naar 'best practices'. Zeer uitdagend!

Verdraaide Organisaties

Lees hoe de visie in Verdraaide Organisaties aansluit bij de ideeën van Open Organiseren, een begeleidingskundig vertrekpunt voor organisatieontwikkeling.

Theory-U: openheid en verdieping

Theory-U: het maken van een U bocht De grondlegger van de Theory-U is Otto Scharmer. Een andere belangrijke participant in…