Ontwikkelingsgericht

We zijn altijd in ontwikkeling, en nooit los van onze context

Het ontwikkelingsgericht werken is groeiende. Er is een geëngageerd netwerk voor ontwikkelingsgericht professionals (NPOW) dat als missie heeft: het verschil maken!

Wat is “ontwikkelingsgericht!”?

Een ontwikkelingsgerichte benadering gaat uit van wat er reeds is en onderzoekt de mogelijkheden tot groei. Dat is een andere benadering dan het oplossen van problemen. Ontwikkelingsgericht werken waardeert wat goed gaat, laat los wat niet meer werkt en voegt toe wat nu nodig is. De ontwikkeling van het individu, team of de organisatie wordt altijd gesitueerd in het groter geheel; dat noemen we het ‘gelaagd wereldmodel’. Een team kan zich niet ontwikkelen als de individuen niet ontwikkelen. Andersom: als een individu zich ontwikkelt, heeft dat impliciet impact op de omgeving. Welke impact wil je hebben? Wat is jouw bijdrage aan het grotere geheel? Ontwikkelingsgericht werken sluit aan bij moderne visies, die uitgaan van een holistisch mensbeeld. Meer hierover op de site van het netwerk.

Persoonlijke coaching: De Vork

Bij Ontwikkelingsgericht werken is methodisch werken een belangrijke competentie. Voor persoonlijke coaching gebruiken we daarbij het Vork-model. Ontwikkeling vindt plaats langs vier sporen:

Voor meer informatie over persoonlijke coaching: klik hier.

Als coach opgeleid worden in ‘De Vork’? klik hier

Teamcoaching: de Ontwikkelcirkel

Voor individuele coaching gebruiken we de Ontwikkelcirkel. In de ontwikkelcirkel worden de elementen uit De Vork gehanteerd op teamniveau.

Daarmee komen diverse aspecten van team-zijn aan bod: de betekenisgeving van het team in het grotere geheel en de identiteit van het team, waarbij het praktische en doelgerichte niet uit het oog wordt verloren: werken aan projecten en reflectie op zelfsturing binnen het team.

Kleurmerk

Hans van der Veen is op het hoogste niveau gecertificeerd in Ontwikkelingsgericht werken. Hij heeft hiertoe het Kleurmerk van Rudy Vandamme ontvangen.

Daarbij sluit zijn eigen gedachtegoed naadloos aan: zijn boek ‘Zinvol Ontwikkelen‘ (met voorwoord van Rudy Vandamme) is een concretisering van het ontwikkelingsgerichte gedachtegoed naar projecten en leiderschap; ‘Open Organiseren’ is een visie op organisatieontwikkeling waarbij ‘Ontwikkelingsgericht’ een onderliggend principe is.

Intake

Elk coachingstraject begint met een vrijblijvende intake. Dat is zo geregeld: klik hieronder voor het aanvragen van een intakegesprek.