Een spiegel voorhouden

  • April 13, 2011

360 graden feedback; een prachtige manier om te bepalen hoe jouw omgeving jou ervaart. Klopt dat met jouw zelfbeeld? Wat wil je vervolgens ontwikkelen?

Ik werk al enige tijd met de de CLS360. Dat is een wetenschappelijk verantwoord meetinstrument, waarbij leiderschapskwaliteiten geduid worden. Hiermee worden de volgende 8 stijlen onderscheiden:

Inspirerend / Coachend / Participatief
Directief / Autoritair / Wantrouwig / Teruggetrokken / Toegeeflijk

Een 360 graden onderzoek betekent dat je (web-based) vragenlijsten voorlegt aan je leidinggevende, jouw directe collega’s en je medewerkers. Aan de hand van hun antwoorden wordt duidelijk in welke mate je deze 8 leiderschap stijlen laat zien.
Zonder een direct waarde-oordeel overigens. Want de effectiviteit van bepaald gedrag hangt af van jou, jouw context en de ander. Met de objectieve informatie gaan we in gesprek en kan je jouw persoonlijke ontwikkeling afstemmen op de behoefte van de organisatie.