Oplossingsgericht werken in de eerstelijn

Introductie

Voor huisartsen, POH’s en paramedici

Oplossingsgericht werken is een snel te leren en praktische manier van begeleiden van gedragsverandering. Het belangrijkste – en voor veel zorgverleners heel moeilijk – is dat je als hulpverlener niet hoeft te zoeken naar de oorzaak van het probleem. In plaats daarvan richt je de blik vooruit en help je de cliënt bij het zoeken naar eigen oplossingen. Doen wat wèl werkt!

In het kader van recente ontwikkelingen is er veel aandacht voor oplossingsgericht werken. Maatschappelijk is het nodig aandacht te besteden aan preventie omdat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden. In de zorg is hierdoor aandacht toegenomen voor persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid. Het gaat niet alleen om de ziekte van de patiënt, het gaat om de persoon als geheel in zijn of haar context. Maar hoe voer je dan zo’n gesprek? Daarbij zijn de uitgangspunten en en technieken van oplossingsgericht werken heel goed toepasbaar.

Ervaring

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is in het Integraal Zorg Akkoord overeengekomen dat er meer tijd voor de patiënt moet worden vrijgemaakt. Deze tijd moet dan natuurlijk wel zinvol worden besteed. Hierdoor zijn veel zorggroepen in de eerstelijn bezig met trainingen. Ik ben hiervoor gevraagd door meerdere zorggroepen, zoals PoZoB, Medrie en HOOG. Intussen heb ik daardoor veel ervaring opgedaan in het geven van deze trainingen. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever is de training één dag of bijvoorbeeld 3 dagdelen met daartussen tijd om dit in de praktijk toe te passen en daarop samen te reflecteren. Ook opvolging door coaching (individueel of per groep)  behoort tot de mogelijkheden.

Relatie met andere onderwerpen

Motiverende Gespreksvoering is en blijft wat mij betreft de basis voor een goed persoonsgericht gesprek. In de training oplossingsgericht werken blijkt het soms nodig deze vaardigheden op te frissen. Vrij snel, en soms ten onrechte, wordt verondersteld dat de eerstelijns zorgverlener dit al wel goed genoeg beheerst.

Ontwikkelingsgericht Coachen heeft ook duidelijk relaties met Oplossingsgericht Werken. Met name het projectspoor en het zelfsturingsspoor uit Ontwikkelingsgericht Coachen tonen duidelijke overeenkomsten. Met Ontwikkelingsgericht Coachen kunnen we nog een tandje dieper gaan, met het coachen op identiteitsontwikkeling. Dit is zeker ook zinvol voor de eerstelijn, met name de POH GGz zal hier goed gebruik van kunnen maken. Het Oplossingsgericht Werken is echter voldoende krachtig en diepgaand genoeg om in de korte beschikbare tijd de gewenste gedragsverandering van de patiënt/cliënt concreet te maken, met eigen oplossingen van de patiënt/cliënt zelf.

De relatie met Leiderschap is enerzijds de relevantie van coachingsvaardigheden voor de leider als coach, anderzijds het leren werken met een ander paradigma op het oplossen van complexe problemen in team of organisatie. Het zoeken en versterken van wat wel goed gaat en wat wel werkt geeft nieuw elan aan het omgaan met problemen en leidt tot snelle en effectieve oplossingen.

Mogelijkheden

Ik sta open voor allerlei vormen van samenwerking. Van gastcollege in een opleiding tot een 3-daagse incompany opleiding, een workshop, integratie in een Management Development traject. You name it. Een bijdrage als trainingsacteur zou ik ook leuk vinden om te doen (dat doe ik al regelmatig tijdens trainingen om tussendoor kort praktisch te oefenen). Als expert in dit gedachtegoed denk ik graag mee over de toepassingsmogelijkheden.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met onderstaand formulier:

Vul het onderstaande formulier in om contact te leggen over Oplossingsgericht Werken, voor vragen, ideeën, feedback of een gesprek over samenwerkingsmogelijkheden. Bedankt voor je belangstelling!

* (verplicht veld)

Powered by Fast Secure Contact Form