Zinvol Ontwikkelen

Introductie

In 2011 verscheen mijn boek: Zinvol Ontwikkelen. Leiderschap zonder Hiërarchie.

Op verschillende plaatsen op deze website is daarover wat te lezen. In deze rubriek ‘highlight’ geef ik graag een overzicht van de ervaringen die ik intussen heb opgedaan met Zinvol Ontwikkelen.

Ervaring

Toen het boek net verscheen, bij een gerenommeerde uitgever Boom/Nelissen, dacht ik dat het wel goed zou komen met de belangstelling voor dit boek. Dat bleek in eerste instantie tegen te vallen. Ik leerde dat de promotie van een boek vooral van de auteur uit moet gaan en veel minder dan ik dacht van de uitgever. Ik heb workshops aangeboden en presentaties gegeven. Na enkele jaren verdween het langzaam naar de achtergrond. Toch bleek er wat gezaaid te zijn. Vanuit diverse Fontys collega’s werd waardering voor de methodiek uitgesproken, met name omdat het een mooie integratie is van de ontwerp- en ontwikkelbenadering in veranderingsprocessen. Intussen is het boek in gebruik als literatuur voor de Master voor Verpleegkundig Specialist. Deze doelgroep heeft geen hiërarchische positie, maar is wel als innovator belangrijk voor de ontwikkeling van hun context (zoals ziekenhuis of huisartsenpraktijk).

Deze belangstelling was de trigger voor de website: https://www.zinvolontwikkelen.nl (deze url was in 2011 nog bezet). Op deze site heb ik een tool gezet voor het snel en eenvoudig in elkaar zetten van een eerste projectplan, gebaseerd op de methodiek voor Zinvol Ontwikkelen. Hiervan wordt dankbaar gebruik gemaakt en de eerste 100 projecten zijn nu beschreven met deze handige tool.

Relatie met andere onderwerpen

Zinvol Ontwikkelen is een methodiek, maar het is ook een visie op leiderschap. Daarmee is de relatie met leiderschapsontwikkeling gelegd. In het hoofdstuk over de belangrijkste competenties van een leidinggevende noem ik delegeren en motiveren. Voor motiveren verwijs ik naar Motiverende Gespreksvoering, een andere ‘highlight’ uit mijn dienstverlening.
in mijn visie op organisatie-ontwikkeling, te vinden op de website www.openorganiseren.nl bespreek ik het belang van tijdelijk werkbare overeenstemmingen (gebaseerd op Wierdsma & Swieringa). Daarvoor kan de Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen dienen om tot dergelijke TWO’s te komen.
Voor minder complexe overeenkomsten kan gewerkt worden met proposal forming uit S3, zie daarvoor dit blog artikel over effectief vergaderen.

Mogelijkheden

Wellicht heb je het boek gelezen en wil je vanuit deze methodiek bijdragen aan zinvolle ontwikkelen in jouw organisatie. De praktijk is weerbarstig. Dan ben ik graag jouw projectcoach. Ik kom ook graag een presentatie geven over ‘leiderschap zonder hiërarchie’ of een workshop waarin we snel tot een goed ontwikkelplan komen. Alle valkuilen waar ik ooit in ben getrapt kan jij dan vermijden.
Je kan zelf gebruik maken van de webapp op zinvolontwikkelen.nl. Mail gerust als je vragen hebt. Veel succes met jouw zinvolle ontwikkelingen!