Tijdens dit seminar maak je kennis met de belangrijkste ideeën van de leiderschapsexpert John Maxwell. Als leider tracht je een goede invloed uit te oefenen op jouw medewerkers. Eigenlijk is het simpel: als je ze niet kunt beïnvloeden volgen ze je niet. En als ze je niet volgen… ben je niet aan het leiden!

De leiderschapsprincipes die aan de orde komen:

  • Jouw leiderschapskwaliteiten bepalen jouw effectiviteit
  • Leiderschap is invloed – niet meer en niet minder
  • Leiderschap ontwikkelen vergt regelmatige inspanning
  • Het schip sturen is één, de koers uitzetten is twee
  • Leiders voegen waarde toe door anderen te dienen
  • Vertrouwen is het fundament onder leiderschap
  • Goed leiderschap leidt tot respect
  • Leiderschap en intuïtie
  • De aantrekkingskracht van leiders


Datum :    3 april 2012
Plaats   :    regio Eindhoven