Leiderschap is invloed. Leiderschap is mensenwerk. Beïnvloeden van mensen is goed als het op zinvolle waarde-creatie is gericht. De leider is in een bevoorrechte positie om deze verantwoordelijke positie in te vullen. Dat geven we handen en voeten tijdens dit seminar. Zinvol Ontwikkelen komt hierbij ruimschoots aan bod.

De leiderschapsprincipes die aan de orde komen:

  • Timing: het moment waarop te leiden is net zo belangrijk als waarheen en hoe
  • Een leider van volgers kan zich ontwikkelen naar een leider van leiders
  • Uiteindelijk is de waarde van leiderschap bepaald door wat de leider achterlaat
  • De leider heeft steeds oog voor welke belangen er spelen
  • De gemeenschappelijke visie verbindt mensen
  • Gedoe komt er toch: obstakels zijn uitdagingen, mislukkingen zijn leermomenten
  • Hoe doelen en targets zich van stressfactoren naar stimulans ontwikkelen
  • Zonder een plan kom je niet verder
  • De leider faciliteert de juiste omstandigheden om resultaten te halen


Datum :    5 juni 2012
Plaats   :    regio Eindhoven