Coaching: gericht op resultaat of op persoonlijke ontwikkeling?

  • March 5, 2010

De aanleidingen voor het starten van een coachingstraject kunnen sterk verschillen. Globaal zijn er twee categorieën: de aanleiding is een concreet project of de aanleiding is de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, groei.

De eerste categorie kan een concrete vraag zijn, met een concreet gewenst resultaat. Thema’s zijn bijvoorbeeld timemanagement, loopbaankeuzes, samenwerking in specifieke situaties. Het project is daarmee bekend. Een afgebakende manier van coaching is dan probleemoplossend, gericht op dat gewenste resultaat. Door ontwikkelingsgericht te coachen wordt het concrete project gebruikt om persoonlijke ontwikkeling te realiseren; het effect hiervan is dat een volgend vergelijkbaar project door de gecoachte zelfstandig, dus zonder coach kan worden gerealiseerd.

De tweede categorie is meestal minder concreet. Behoefte aan groei, onrust, oriëntatie, zingeving, stagnatie. De te realiseren ontwikkeling wordt dan geconcretiseerd door projecten te benoemen die passen binnen deze behoefte. Het project dat dan gerealiseerd wordt is niet meer maar ook niet minder dan een voorbeeld van de gewenste persoonlijke ontwikkeling.

In beide gevallen worden resultaten gehaald en ontwikkeld de persoon zich. Ontwikkelingsgericht coachen is dus altijd gericht op zowel persoonlijke ontwikkeling als het realiseren van concrete resultaten.

  1. Reply

    Bedankt voor een interessante blog

Leave a Comment