Covey: De 8ste Eigenschap

  • February 28, 2017

Het beroemde boek van Covey

Covey blijft actueel

Moderne visies, waaronder Reinventing Organizations (Laloux, 2014) gaan uit van het principe dat authenticiteit op de werkplek leidt tot betere resultaten. Een mens is meer dan een arbeidskracht. Covey (1932-2012) dacht al lang in deze richting. We halen hem weer eens uit de boekenkast en leggen Covey naast Laloux.
Covey is bekend en alom geprezen om zijn bestseller The 7 habits of highly effective people / De 7 eigenschappen van effectief leiderschap, dat voor het eerst verscheen in 1989. Dat boek reikt een praktisch model aan voor het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en heeft wereldwijd veel mensen beïnvloed. Covey breidt in De 8e eigenschap zijn gedachtegoed uit van persoonlijke effectiviteit naar leiderschap in organisaties.

Find your voice…

De achtste eigenschap is: ontdek uw innerlijke stem en inspireer anderen hun stem te vinden. Met stem (voice) bedoelt Covey de stem van de menselijke ziel: “Intelligent en vervuld van hoop, veerkrachtig en met een enorme potentie om het gemeenschappelijke welzijn te dienen. Deze stem verwoordt de ziel die wil overleven, bloeien en ertoe doen.”  Op zoek gaan naar deze stem is nodig om de industriële managementfilosofie van controle vervangen door het ‘paradigma van de complete mens’, bestaande uit lichaam, hoofd, hart en ziel. Hieruit volgen de basisbehoeften: leven, leren, liefhebben en bijdragen (er toe doen). In deze behoeften kan worden voorzien door gebruik te maken van keuzevrijheid (zelfsturing) en inzet van de menselijke kwaliteiten in de dimensies fysiek (discipline), mentaal (visie), sociaal/emotioneel (passie) en spiritueel (geweten). Laloux noemt dit ‘wholeness’.

De 8ste eigenschap

… and inspire others to find theirs

Deel twee van De 8e eigenschap spreekt over het inspireren van anderen. Covey werkt dit eveneens uit langs de vier dimensies die hij bundelt in twee acties: focussen (geweten, visie) en uitvoeren (discipline, passie). Leiderschap krijgt invulling door een rolmodel te zijn (betrouwbaar zijn, vertrouwen opbouwen, harmoniëren), de juiste richting te kiezen (gezamenlijke visie, waarden en strategie), de organisatie te stroomlijnen (doelen, systemen) en te empoweren (passie en talent laten stromen). Covey hoopt dat we vanuit het informatietijdperk doorgroeien naar een tijdperk van wijsheid, waar informatie en kennis doordrenkt zijn van doelbewustheid en principes (in de vergelijking met Laloux is dat ‘evolutionary purpose’). In dat kader houdt hij een pleidooi voor dienend leiderschap.

De rol van de leider

Covey’s kracht zit in het modelleren en de samenhang aangeven tussen de vier genoemde dimensies, andere managementmodellen en levensvisies, waarbinnen hij ook de zeven eigenschappen uit zijn vorige boeken een plek geeft. Hij werkt dit uit op verschillende abstractieniveau’s, van spirituele en filosofische beschouwingen tot praktisch toepasbare technieken. Een interessant verschil is het thema Self-management (Laloux); dit is voor Covey essentieel als het gaat om persoonlijk leiderschap, als het gaat om organiseren dan ziet Covey een expliciete rol weggelegd voor een leider die richting geeft en mensen in hun kracht zet.

Het boek van Laloux

Conclusie

Met mijn visie Open Organiseren streeft een organisatie naar mensen in hun kracht zetten vanuit zingeving. Het hele gedachtegoed van Covey vormt daarbij een uitstekende basis. In de evolutie van organisatiedenken heeft  Covey naar mijn mening een belangrijke rol gespeeld; het is opmerkelijk dat hij niet in de literatuurlijst van Reinventing Organizations wordt genoemd. De boeken van Covey blijven de moeite waard.

Ter afsluiting hieronder een video van Covey, waarin hij het belang van keuzes uitlegt (eigenschap 1). De inleiding op het interview spreekt van ‘reinventing self’. Het heruitvinden van organisaties zal niet slagen als de mensen in die organisatie niet veranderen. En daarmee gaat het over jou en mij. Hoe wil jij je ontwikkelen? Hoe ben jij rolmodel in een organisatie die mensen in hun kracht zet?

Dit artikel heb ik eerder gepubliceerd op de website www.openorganiseren.nl

Leave a Comment