Gezocht: casuïstiek voor mijn boek over zinvol ontwikkelen

 • October 8, 2010

In het boek waaraan ik momenteel werk worden verschillende situaties omschreven waarin sprake is van niet effectief gedrag. Hieronder een aantal voorbeelden. Enkele van die situaties wil ik verder uitwerken met voorbeelden. Herken je in jouw situatie één of meer van de symptomen reageer dan op dit blog of mail me: hans.van.der.veen@42solutions.nl

 • Een activiteit uitvoeren waarvan het niet duidelijk is wat voor nut het heeft;
 • Eigenbelangen laten prevaleren boven het gezamenlijk belang;
 • Activiteiten uitvoeren die strijdig zijn met de kernwaarden van de organisatie;
 • Geen rekening houden met / voorbij gaan aan de belangen van de minderheid;
 • Tegenstrijdige belangen leiden tot conflicten of tegenwerking;
 • Mensen denken aan hetzelfde te werken maar richten zich op verschillende resultaten;
 • Het resultaat wijkt af van wat er eigenlijk beoogd werd;
 • Het eenmaal vastgestelde doel is leidend in plaats van het onderliggende belang en het gewenste resultaat;
 • De (interne) opdrachtgever neemt niet zijn medeverantwoordelijkheid; de projectleider wordt vervolgens geconfronteerd met ‘de aap op z’n schouder’ en/of ‘een lijk in de kast’;
 • Projectmedewerkers weten niet waarom ze in het team zitten;
 • Weerstand wordt als lastig ervaren; het wordt genegeerd of geëlimineerd;
 • Mensen met bezwaren worden als ‘geen teamspeler’ afgeschilderd;
 • Doelen en deadlines worden overschreden of stilzwijgend verschoven;
 • Het doel en het bijbehorende projectplan is een keurslijf in plaats van een hulpmiddel;
 • Een eenmaal gestart project wordt koste wat het kost afgemaakt, ook al is het minder zinvol dan oorspronkelijk verwacht werd;
 • Tegenvallers leiden tot hoge werkdruk en worden daarmee verhaald op loyale, goed presterende medewerkers;
 • Fouten worden verbloemd en niet toegegeven; van fouten wordt onvoldoende geleerd;
 • Ambities voor bepaalde ontwikkelingen worden niet waargemaakt waarna het ambitieniveau daalt;
 • Gedelegeerde taken worden niet volgens de verwachtingen uitgevoerd;
 • Er is nauwelijks aandacht of gelegenheid voor het vieren van resultaten;

Leave a Comment