Intervisie: leren van elkaar

  • March 30, 2020

Intervisie is een mooie werkvorm waarbij diepgang in leren wordt bereikt. In de jaren 90 maakte ik voor het eerst kennis hiermee. Het werd ook wel ‘intercollegiaal consult’ genoemd. En dat is het. Inmiddels heb ik in veel opleidingen intervisie als facilitator begeleid (coaches, POH’s) en zelf als deelnemer met collega coaches aan intervisie deelgenomen. De beroepsvereniging (NOBCO) stelt dit als belangrijke eis bij (her)accreditatie. Intussen heb ik ook wel meegemaakt dat teamcoaching of training in de agenda’s gepland wordt als ‘intervisie’. Er zijn wel verschillen. Ik wil hier kort uitleggen wat intervisie is en wat het zo interessant maakt.

Wat is Intervisie?

Een casus uit de beroepspraktijk

Een groep collega’s (minstens 4, maximaal 8) komt bij elkaar. Van één deelnemer (= de inbrenger) wordt een casus besproken. Dat is een situatie uit de praktijk van de inbrenger, waarvan hij/zij het idee heeft dat er wat van te leren valt. Meestal is dat omdat het niet lekker liep, het gevoel achteraf niet prettig was of het gewenste resultaat niet werd bereikt. Het kan ook zijn dat het juist goed ging, maar dan tot eigen verrassing van de inbrenger.

Niet adviseren!

Als collega’s onderling zo’n casus bespreken volgt al snel een advies. “trek het je niet zo aan, dat had mij ook kunnen overkomen”. Of: “volgende keer gewoon wat assertiever zijn!”. Dit soort goedbedoelde adviezen zijn zeer zelden effectief. Het is veel beter als de inbrenger zelf aan het denken wordt gezet. Het gaat namelijk niet zo zeer om wat de situatie lastig maakt en hoe dat beter kan, maar wat de situatie voor de inbrenger lastig maakt en wat zij/hij er van kan leren over zichzelf. Dan gaat het leren van oplossingsgericht naar ontwikkelingsgericht.

Facilitator

Als je onbekend bent met intervisie is het belangrijk je te laten begeleiden door een facilitator (in dit verband ook wel intervisor genoemd). De intervisor zorgt dat het proces goed verloopt en leidt de interactie, zodat het gewenste leerrendement ook daadwerkelijk wordt gehaald. Er zijn veel intervisiemethodieken die houvast geven. Het toepassen van zo’n methodiek kan een meta-doel zijn van de intervisie: de deelnemers leren dan hoe ze zelf een intervisiegroep kunnen faciliteren. Bij ervaren coaches en andere professionals wordt de rol van intervisor vaak gerouleerd.

Methodiek

Het toepassen van een methodiek is sterk aan te bevelen. Door een stappenplan te volgen zorg je er voor dat de vraag goed wordt verkend, verdiept en de inbrenger echt aan het denken wordt gezet. Dat is immers de bedoeling van de intervisie. Er zijn veel methodieken omschreven in allerlei boeken en publicaties.
Ik heb zelf een 7 stappenplan gemaakt voor intervisie, gebaseerd op meerdere van dergelijke publicaties. Belangrijke bron daarbij was de intervisie zoals door Rudy Vandamme toegepast bij de coachopleiding die ik in 2009 bij hem heb gevolgd. Met name de stap waarin de inbrenger zelf bepaalt welke werkvorm gekozen wordt is typisch ontwikkelingsgericht volgens Vandamme en creëert eigenaarschap bij de inbrenger. Intussen is mijn document wel aangepast en aangevuld met enkele aandachtspunten voor de intervisor. Je kunt het hier downloaden:

Met wie?

Intervisie werkt goed met collega professionals uit verschillende organisaties. Wat in de ene organisatie normaal wordt gevonden kan door een ander kritisch worden bevraagd. Ook samenwerkingsissues kunnen gemakkelijker worden besproken met mensen van buiten de organisatie. Voor zzp’ers is intervisie essentieel om scherp te blijven doordat je uitwisselt met collega’s en reflecteert op eigen handelen. Met collega’s binnen een organisatie kan intervisie ook goed werken, maar je mist dan de frisse blik van buiten. Vertrouwelijkheid is voor elke intervisiegroep een voorwaarde.

Interesse?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van intervisie of intervisie laten begeleiden, neem dan contact op; voor meer diepgang, variatie en/of het aanleren van methodiek.

Leave a Comment