Leiderschap en Egypte

  • February 10, 2011

De revoluties in Tunesië en Egypte zijn in belangrijke mate beinvloed door de aanwezigheid van nieuwe media. De macht die het gevolg is van het hebben van informatie wordt gedeeld door het volk. Zelfs dictatoriale leiders kunnen dat niet tegenhouden. De verbinding die ontstaat bij de onderdanen ontketent waardevolle krachten, mede gevoed door een gedeelde behoefte aan ontwikkeling.

Leiders in organisaties kunnen hun positie niet langer baseren op hun inhoudelijke voorsprong op hun medewerkers. Zij moeten de erkenning van hun positie verdienen door het faciliteren van de ontwikkeling van hun medewerkers. Zodat de behoefte daaraan zich niet tegen hun leiders keert.

Het blijft gek eigenlijk, dat we met z’n allen toejuichen dat democratie in deze wereld bevorderd wordt, terwijl in bedrijven veel verhoudingen nog sterk hiërarchisch bepaald worden.

Leave a Comment