Leiderschap en intuïtie

 • November 11, 2011

Sommige mensen lijken een aangeboren aanleg voor leiderschap te hebben. Intuïtief nemen ze belangrijke beslissingen; dat scheelt een hoop tijd ten opzichte van het afwegen van allerlei factoren en risico’s, die vaak toch moeilijk zijn in te schatten en bovendien moeilijk tegen elkaar zijn af te wegen. Is intuïtie ontwikkelbaar?

Een uur geleden las ik een oproepje op twitter om het verband te leggen tussen vooruitzien en intuïtie en dienend leiderschap. Intuïtief dacht ik: daar kan ik wel wat over zeggen, laat ik dat doen. Hieronder het resultaat.

Iedereen beschikt over intuïtie, alleen niet op hetzelfde terrein

Ooit was ik getalenteerd jeugdlid van een schaakvereniging. Daarbij had ik in zekere zin intuïtie voor goede zetten, zonder vooruit te kunnen rekenen wat precies de consequenties waren. Soms besteedde ik tijdens een partij dan nog veel tijd om uit te vogelen waarom, zonder dat dat lukte. Uiteindelijk deed ik zo’n zet en vaak pakte het goed uit. Ik deed mee op Nederlands kampioenschap niveau voor jeugd tot 16 jaar.

Intuïtie groeit met ervaring. Door veel te schaken krijg je er steeds meer gevoel voor. Inmiddels heb ik ervaring en intuïtie opgebouwd in communicatie en coaching. Strategische beslissingen nemen in organisaties, daar zijn anderen absoluut beter in dan ik, evenals een intuïtieve neus voor een nieuwe niche in de markt. Iedereen heeft intuïtie in zijn sterktes.

Talent alleen is niet genoeg

De schaaksport is echter ook een sport van discipline, hard oefenen en werken. Er zijn veel boeken met schaaktheorie, waarbij openingsvarianten worden uitgeplozen, eindspelsituaties worden bestudeerd en aangeleerd, etc. Dat was slechts tot op zekere hoogte iets voor mij. En al gauw werd ik voorbijgestreefd door leeftijdsgenoten die er meer tijd in staken dan ik. Intuïtie legde het af tegen kennis en ervaring, oefening en discipline.

Intuïtie en leiderschap

Er zijn drie niveau’s van leiderschap intuïtie te onderscheiden:

 1. Degenen die van nature leiderschap begrijpen
 2. Degenen die leiderschap kunnen ontwikkelen
 3. Degenen die het nooit zullen snappen
De laatste categorie zal wellicht dit artikel niet eens lezen. Categorie 1 heeft beslist een voorsprong, maar voor categorie 2 is er zeker hoop. Leiderschap is te ontwikkelen, dat is duidelijk. Maar ook leiderschapsintuïtie is te ontwikkelen.

Ontwikkelen van Intuïtie

Intuïtie wordt vooral bepaald door een scherpe waarneming van de werkelijkheid. En wat je waarneemt wordt in sterke mate bepaald door wie je bent. Selectieve perceptie: je ziet dat wat je wilt zien. Je koopt bijvoorbeeld een nieuwe jas en pas daarna valt het op hoeveel mensen zo’n jas dragen.

Als wat je ziet bepaald wordt door wie je bent en meer intuïtie is scherper zien, dan volgt hieruit het volgende motto:

“if you want to see more….  BE more!”

Intuïtie op het gebied van leiderschap bevorder je dus door persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkel jouw potentieel: besteed aandacht aan zelfreflectie, lees inspirerende literatuur, verdiep je in het relationele en psychologische aspect van menselijk gedrag en het leiden gaat je steeds gemakkelijker af.

De link met dienend leiderschap

Uiteraard zijn jouw medewerkers er mee gediend als jouw persoonlijke ontwikkeling toeneemt. Een dienend leider is gericht op het waarde toevoegen aan zijn medewerkers, zodat zij beter in staat worden gesteld om waarde toe te voegen aan de organisatie. Dat gaat beter, sneller en intuïtiever als je continu werkt aan jouw eigen persoonlijke ontwikkeling. Jouw groei draagt bij aan hun ontwikkeling. En hiermee kan jij en kunnen jouw mensen verder komen dan diegenen die van nature leiderschapskwaliteiten beschikken, maar verzuimen aan hun permanente ontwikkeling aandacht te besteden. Want talent alleen is nooit genoeg.

Voor dit artikel heb ik mede gebruik gemaakt van wat John Maxwell schrijft over ‘the law of intuition’
meer weten over Maxwell training en coaching? Neem contact op via www.hansvdveen.nl.
  • Jan van Heukelum
  • November 11, 2011
  Reply

  Leuk herkenbaar artikel. Intuitie handelen voelt altijd lekker, maar betekent niet dat het altijd de goede handeling is. De kunst is volgens mij je intuitie intuitief te toetsen en dan pas te handelen.

Leave a Comment