Leiderschap zonder hiërarchie

  • October 8, 2010

Voor wie het nog niet weten: ik ben bezig met het schrijven van een boek. Bovenstaande is een mogelijke titel, hoewel de werktitel “ZINVOL ONTWIKKELEN” is.
Nu zou je je kunnen afvragen of leiderschap zonder hiërarchie wel bestaat. Immers, zodra er vanuit hiërarchie commando’s gegeven worden voldoet dat al niet meer aan het moderne beeld van leiderschap. Echt leiderschap en de reden waarom mensen de leider volgen heeft natuurlijk iets met eigen keuze te maken. Leiderschap vanuit hiërarchie is eigenlijk het laagste niveau van leiderschap. Mensen volgen omdat het moet. Omdat ze geen keuze hebben. In mijn visie is de essentie van leiderschap het ontwikkelen van leiderschap. En dat staat haaks op hiërarchie.

Leave a Comment