Managementdenker: Stephen Covey

  • March 25, 2011

Stephen R. Covey

In onze trainingen rond persoonlijke ontwikkeling en organisatie ontwikkeling is Stephen Covey een belangrijke bron. Zijn boek “The 7 habits of highly effective people” is wereldwijd een bestseller. In het Nederlands is dit boek vertaald onder de titel “De 7 eigenschappen van effectief leiderschap”. Dit gedachtegoed wordt actief toegepast in onze eigen organisatie (42 Solutions). In veel externe trainingen en ook in individuele coachingstrajecten komen elementen hieruit terug.

Met Covey als belangrijke bron typeren we ook onze organisatie en onze dienstverlening op het gebied van zowel ICT als coaching en training: gericht op duurzame oplossingen (geen ‘quick fix’), principes die op lange termijn werken zijn belangrijker dan korte termijn resultaten, voor succes heb je goede relaties nodig en die bouw je op door betrouwbaar te zijn.

Introductie Covey

Het gedachtegoed van de Amerikaanse managementdenker Stephen R. Covey is wereldwijd gewaardeerd en ook in Nederland veelvuldig toegepast. Doordat Covey de onderliggende principes van persoonlijke effectiviteit helder en overzichtelijk benoemt en de onderlinge samenhang duidelijk wordt heeft hij echt iets relevants bijgedragen. De losse elementen van zijn “7 eigenschappen van effectief leiderschap” zijn niet nieuw, ze zijn bij vele andere auteurs terug te vinden. Hij weet ze op een praktische manier te vertalen en toepasbaar te maken in werk en privé. Voor dat laatste deel zijn zelfs specifieke boeken geschreven: “The 7 habits of highly effective families” en “The 7 habits of highly effective teens”. Ze zijn verder uitgediept in zijn boeken “Prioriteiten” en “De 8e eigenschap”. De zoon van Covey, eveneens Stephen genaamd, heeft een prachtig boek geschreven over “de snelheid van vertrouwen” (The speed of trust).

Onze Dienstverlening

In de afgelopen jaren hebben wij heel veel geleerd van en gewerkt met zowel “De 7 eigenschappen…”, “De 8e eigenschap” als “De snelheid van vertrouwen”. Daardoor kennen we dit materiaal als onze broekzak. Bij maatwerk trainingen worden de principes vertaald naar de specifieke situatie van de klant, aangevuld met relevant materiaal uit andere bronnen. Voorbeeld van zo’n andere bron: Peter Senge geeft aan dat persoonlijk meesterschap de basis is voor het ontwikkelen van een ‘lerende organisatie’. Het systeemdenken, dat Senge beschrijft in “De vijfde discipline”, voegt echt iets toe als het gaat om het bepalen van pro-actief gedrag (‘wees pro-actief’ is de eerste eigenschap die Covey beschrijft).

De inhoud van “The 7 habits..”

De boodschap van Stephen Covey is geen goedkope weg naar snel succes. Het is meer gericht op het doorgronden van algemene principes die ten grondslag liggen aan effectief functioneren en het vertalen hiervan naar de eigen persoonlijke situatie. In deze algemene principes vindt men vaak veel herkenning; ze zijn niet zozeer nieuw of revolutionair, maar de onderlinge samenhang en de praktische invulling en vertaling naar de eigen situatie geeft veel aanknopingspunten om te komen tot groei in persoonlijke effectiviteit.

Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid

De eerste drie eigenschappen of “habits” zijn er op gericht om als individu niet afhankelijk te zijn van omgeving, omstanders of omstandigheden. Het maken van eigen keuzes, gericht op eigen doelen, is hierbij de essentie. De psychiater Viktor Frankl, een belangrijke inspiratiebron van Covey, kwam na het concentratiekamp te hebben overleefd tot de conclusie dat onder alle omstandigheden een mens de mogelijkheid heeft om te kiezen.

De eigenschappen om te komen tot onafhankelijkheid zijn:

  • Wees pro-actief;
  • Begin met het einde voor ogen (persoonlijke missie en visie);
  • Stel de juiste prioriteiten.

Het maken van keuzes (prioriteiten) is soms “nee” zeggen. Met een duidelijk doel voor ogen wordt “nee” zeggen “ja” zeggen tegen iets anders dat belangrijker is. Daarbij is de vaardigheid pro-actief te zijn essentieel.

De huidige tijdgeest kan worden getypeerd door individualisme en het streven naar persoonlijk gewin en onafhankelijkheid. De training in de eerste drie stappen naar onafhankelijkheid zijn in dit perspectief zeer praktisch toepasbaar. Maar er is meer.

Van onafhankelijkheid naar wederzijdse afhankelijkheid

Succes en welbevinden zijn als individueel persoon, zonder relaties, niet te bereiken. Een pragmatische, onafhankelijke benadering vanuit de huidige tijdgeest kan er toe leiden dat mensen gezien worden als instrumenten, mogelijkheden, in dienst van het eigen persoonlijk gewin. Dit is uiteindelijk geen vruchtbare benadering. De meest vruchtbare relaties zijn gelijkwaardige relaties, gebaseerd op vertrouwen en betrouwbaarheid.

De eigenschappen om te komen tot wederzijdse afhankelijkheid zijn:

  • Denk in termen van win – win;
  • Probeer eerst te begrijpen alvorens begrepen te worden;
  • Werk in synergie.

De sleutels naar een goede samenwerking liggen in het waarderen en benutten van verschillen. Dat kan alleen met behulp van goede communicatie en begrip voor de ander. De basis hiervoor vormt een win – win mentaliteit.

Hou de zaag scherp

De zevende eigenschap tenslotte is “hou de zaag scherp”. Het eenvoudigst is dit te vertalen in “blijvend leren”. Het eigen maken van deze eigenschappen is een proces, waarvoor de nodige handvatten worden aangereikt.

Voor veel meer over Covey, zie:
www.stephencovey.com

  alt
Figur: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Bron: Stephen Covey

Leave a Comment