Nieuw Leiderschap

  • May 20, 2010

Woensdagmiddag 19 mei heb ik in samenwerking met Incompany Training & Coaching een studiemiddag over nieuw leiderschap georganiseerd.
Tom van den Belt was de eerste spreker en hield een betoog dat was opgebouwd rond het model van Blake en Mouton (managerial grid). Dit model is niet nieuw maar nog steeds actueel. Optimaal leiderschap combineert mensgericht en resultaatgericht gericht werken. Tom illustreerde dit aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en bevindingen uit zijn onderzoek “management en levensbeschouwing in Nederland”. De deelnemers konden met een kort testje bepalen in welke mate ze mensgericht en resultaatgericht werken.
Mijn bijdrage ging over wat mensgericht werken dan betekent. Daarbij o.a. verwezen naar het model van Covey: fysiek, sociaal, mentaal en spiritueel als deelgebieden van het menszijn die daar waar ze elkaar overlappen tot de meeste voldoening leiden. Voor een leider betekent dit dat een medewerker meer is dan alleen ‘handjes’.
Met een uitgebreide test gebaseerd op 360 graden feedback kan een leider toetsten in welke mate hij of zij gedragingen toepast die bij 8 verschillende leiderschapsstijlen horen. Deze test is toegelicht en we hebben nog met de deelnemers nagepraat.
De opkomst was niet erg groot maar de aanwezigen hebben de middag gewaardeerd en aangegeven geinteresseerd te zijn in follow-up.

Leave a Comment