Ontwikkeling

  • February 24, 2011

Een basisgedachte in mijn boek Zinvol Ontwikkelen is dat er bij elke vorm van ontwikkeling sprake is van een huidige situatie en een gewenste situatie. Dat is het geval bij het realiseren van projecten, van veranderingsprocessen en van persoonlijke ontwikkeling.
Daarom is een ontwikkelingsgerichte aanpak geschikt voor projecten en veranderingen en voor persoonlijke groei.
Daarmee os het verschil overbrugd tussen projectmanagement en veranderingsmanagement.

Leave a Comment