Open organiseren

  • October 30, 2014

Een nieuw begeleidingskundig concept

Door de snelle veranderingen in de maatschappij wordt het steeds lastiger adequaat in te spelen op de mogelijkheden, kansen en bedreigingen die zich aandienen in organisaties.

Een logische reactie hierop is het zoeken naar mogelijkheden om grip te houden op de ontwikkelingen. De vraag is echter of dit een adequate respons is. Door de aandacht te verleggen van ‘hoe houd ik grip op de situatie’ naar ‘hoe benut ik met creativiteit de mogelijkheden’ ontstaat een heel andere manier van samenwerken, organiseren en ontwikkelen. Afspraken en controle gaan een minder belangrijke rol spelen. Openheid,vertrouwen en creativiteit wordt bevorderd. Dat is wat wij noemen: ‘open organiseren’.

De belangrijkste principes van open organiseren:

  • Van alles wat we doen kennen we de bijdrage, de zin, het belang
  • Regels zijn afspraken die gelden totdat we betere hebben
  • We ontlenen zekerheid niet zozeer aan ‘zo doen we dat hier’, maar aan ‘zo gaan we met elkaar om’
  • Geen vaste structuren, wel tijdelijke werkbare overeenkomsten
  • Openheid: open communicatie, open voor nieuwe ideeën
  • Verschillen zijn mogelijkheden tot leren

Deze principes zijn ontleend aan wetenschappelijke theorie over lerende organisaties, complexe adaptieve systemen, leiderschap en veranderkunde. Het resultaat is niet meer en niet minder dan een werkbare visie, waarmee nieuwe inspiratie ontstaat in uw organisatie, onder de naam: open organiseren.

U wordt begeleid door een organisatiecoach, gediplomeerd als Master in Begeleidingskunde. Wij schrijven niets voor, maar ontginnen op coachende wijze het potentieel in uw organisatie. Daarmee is de investering klein en de impact verrassend groot.

Is uw interesse gewekt? Neem gerust contact op voor meer informatie, of reageer op dit artikel.

Leave a Comment