Oplossingsgericht coachen in de 1e lijn

  • April 25, 2015

Workshops 1e lijn

In 2014 heb ik een serie workshops voor diëtisten verzorgd die zijn aangesloten bij het Logo NCVdiëtistennetwerk van de NCV (Nederlandse Coeliakie Vereniging, zie www.glutenvrij.nl). Dit is een proactieve patiëntenvereniging die ver denkt in het behartigen van de belangen van de patiënten: zelfs zover dat ze deze workshops organiseert voor professionals die zich beroepsmatig voor deze doelgroep inzetten.

Wat ging hier aan vooraf?

In mei 2014 heb ik twee masterclasses verzorgd voor de bij het netwerk aangesloten diëtisten, waarin een breed palet aan onderwerpen in onderlinge samenhang werd gepresenteerd. De aanwezigen hebben een enquête ingevuld waarin ze konden aangeven welk onderwerp ze geschikt achtten om verder gedurende een workshop in geschoold te worden. Daaruit kwam ‘oplossingsgericht coachen’ naar voren.

Inhoud van de workshop

In groepjes van rond de 12 deelnemers zij we gedurende drie en een half uur aan de slag geweest met oplossingsgericht coachen; daarbij hebben we gewerkt aan kennis, vaardigheden en attitude, om deze methodiek snel vruchtbaar te kunnen maken voor in de diëtistenpraktijk. Onderdelen van de workshop:

  • Introductie
  • Dialoog over de onderliggende principes van oplossingsgericht werken
  • Toelichting van de methodische stappen door een demonstratie te geven
  • Zelf oefenen met deze methode
  • Gezamenlijke reflectie
  • Afronding

De deelnemende diëtisten werd gevraagd een eigen coachvraag in te brengen, dus niet een rol te spelen. Daardoor konden ze ook zelf ervaren hoe het is om oplossingsgericht gecoacht te worden. Het was ook voor mijzelf geweldig te ervaren dat in een kwartier de deelnemer aan de demonstratie zelf tot concrete en welgemeende stappen tot gedragsverandering kon komen!
Dat was uiteraard een goed motief voor de deelnemers om ook zelf te gaan oefenen.

Bij de afronding werd de bruikbaarheid als heel goed geëvalueerd.

In een volgend blog zal ik inhoudelijk wat meer schrijven over Oplossingsgericht Coachen.
Heb je er vragen over, mail me gerust of reageer op dit blog!

Leave a Comment