Provocatief Coachen

  • July 12, 2010

Op 1 juli verzorgde ik het 0nderdeel Provocatief Coachen, tijdens de lesdag aan de Post-HBO Coaching aan de CHE. Provocatief coachen is een aantrekkelijke vaardigheid, omdat humor hierin centraal staat. Het ‘gek doen’ in functie van het coachingsresultaat bleek met enkele oefeningen snel door de cursisten geadapteerd te worden. Al snel werden vervolgens de grenzen verkend. Een uitdagende vraag: warmte, echt contact zijn voorwaarden voor provocatief coachen; wanneer gaan provocaties te ver waardoor je dit contact verliest of op het spel zet? In de praktijk kan de coachee meer hebben dan je wellicht vooronderstelt. Dat is dan ook de kracht van deze manier van coachen. Persoonlijk denk ik dat het een interventie is: je kiest als coach bewust voor de confrontatie, op humoristische wijze. Op dat moment ben je provocatief aan het coachen. Het is dus een interventie, niet een stijl. Je bent niet een provocatieve coach. Ik mis dit in de literatuur over provocatief coachen die ik tot dusver heb gelezen.

Leave a Comment