Return on Character: integriteit loont

  • March 1, 2021

Karakter-leiders creëren betere resultaten

Al vele decennia wordt leiderschap onderzocht rond de twee assen relatiegerichtheid en resultaatgerichtheid. Het spanningsveld is daarbij de keuze tussen mens of doel. Wat veel mensen wel aanvoelen is dat karaktervolle leiders, te typeren als mensgericht, gewoonweg fijnere leiders zijn. Vrijwel iedereen heeft liever een leidinggevende die beschikt over een aangename persoonlijkheid.

Onderzoek door Fred Kiel

In zijn boek ‘Return on Character’ beschrijft Fred Kiel een uitgebreide studie naar de correlatie tussen deze prettige karaktereigenschappen en de resultaten van de organisaties die door deze mensen geleid worden. Over de constructie van het onderzoek valt een hoop te zeggen, samengevat komt het hier op neer: de leiders zijn onderzocht o.b.v. 360 graden feedback en gerangschikt op een schaal van ‘ego-gericht’ (de bazige type leider) naar ‘karaktervol’ (de empatische leider). Hetzelfde is gedaan voor de bedrijfsresultaten in verhouding tot branchegenoten. En ja hoor: een sterke correlatie werd zichtbaar. Dit onderzoek wijst uit dat karakter en resultaat hand in hand gaan.

Wat is dan karakter?

Kiel maakt onderscheid in twee ‘hoofd’ karaktereigenschappen en twee ‘hart’ karaktereigenschappen. Deze vier zijn bepalend voor de mate waarin iemand karaktervol wordt genoemd. Dit zijn ze:

  1. Integriteit
  2. Verantwoordelijkheid
  3. Vergevingsgezindheid
  4. Compassie

Stiekem even kijken hoe jij er voor staat? Doe deze 2 minuten test en kijk of je het in je hebt een ‘virtuoso-leader’ te zijn of te worden.

Wat kunnen we hiermee?

In de eerste plaats: persoonlijke ontwikkeling waarbij het identiteitspoor onderdeel is van de gewenste ontwikkeling loont. Ontwikkelingsgericht coachen past daar uitstekend bij.

Met deze persoonlijke ontwikkeling ontwikkelt de organisatie zich ook: betere leiders, tevreden medewerkers, goede resultaten.

Begin zelf

Met de volgende vragen kan je alvast een klein begin maken:

  1. Kunnen mensen er van op aan dat ik mijn afspraken nakom? Hoe kan dat beter?
  2. Hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van mijn medewerkers?
  3. Stimuleer ik het innovatieve karakter van de organisatie door mijn eigen fouten toe te geven?
  4. Ben ik echt betrokken bij het wel en wee van medewerkers of is het een klus er bij?

Reacties?

Vragen of reacties over dit artikel? Reageer hieronder.
Welke karaktereigenschap zou jij willen ontwikkelen?

Dit artikel is eerder gepubliceerd door Hans van der Veen op www.openorganiseren.nl

Leave a Comment