Succes met afstuderen!

  • April 15, 2011

HBO studenten die gaan afstuderen hebben vaak voor het eerst de gelegenheid echt iets te gaan bijdragen dat er toe doet. Veel organisaties en instellingen hebben al dankbaar gebruik gemaakt van de inspanningen van studenten. Toch verdwijnen nog veel resultaten van afstudeerprojecten na afloop in het archief en wordt er niets mee gedaan.

De studenten richten zich bijvoorbeeld vooral op de criteria die de opleiding stelt. Of de organisatie stelt een plek beschikbaar zonder serieuze verwachtingen van het resultaat. Het kan ook zijn dat het resultaat een goed rapport is, maar dat er nog geen aandacht is besteed aan de implementatie daarvan.
Het boek Zinvol ontwikkelen – leiderschap zonder hiërarchie van Hans van der Veen (april 2011)  reikt een methodiek aan die bij uitstek geschikt is om de effectiviteit van afstudeerprojecten te verhogen. Gedurende het project staat steeds het belang van de diverse betrokkenen centraal. Bovendien is de methodiek cyclisch, zodat de studenten hun plannen kunnen bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht. Dat komt immers vaak voor als diepgaand onderzoek van het onderwerp plaatsvindt.
De Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen combineert de belangrijkste aspecten van projectmatig werken, veranderingsmanagement en kwaliteitsverbetering. Goed beschouwd zijn al deze disciplines nodig voor een succesvol afstudeerproject.

  • Projectmatig werken: vooraf ligt de periode vast en er is een duidelijke deadline voor het project.
  • Veranderingsmanagement: een goed project wordt pas toegepast in de praktijk als het ook daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Daarbij wordt de huidige manier van werken veranderd.
  • Kwaliteit: HBO studenten worden geacht op innovatief niveau verbeteringen aan de huidige manier van werken te realiseren.

De methodiek wordt vanuit verschillende perspectieven belicht, zodat ook opdrachtgevers en leidinggevenden hun voordeel kunnen doen met dit boek bij het uitbesteden en delegeren van hun projecten. Aan externen, medewerkers of aan afstuderende studenten.

Leave a Comment