Theory-U: openheid en verdieping

  • December 12, 2015

Theory-U: het maken van een U bocht

De grondlegger van de Theory-U is Otto Scharmer. Een andere belangrijke participant in dit project is Peter Senge, een denker waar ik al jarenlang fan van ben. Zijn boek ‘De Vijfde Discipline’ over systeemdenken reikt belangrijke handvatten aan om patronen te herkennen en te doorbreken. In Theory-U is bezinning en intuïtie benutten om tot nieuwe wegen te komen systematisch uitgewerkt.

Open, open, open

Diepgaande verandering behoeft openheid en reflectie. Deze openheid is nodig:

  1. open mind
  2. open heart
  3. open will
512px-Theory_U_image.svg
By Kellykaneshiro (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Wat vraagt dit van betrokkenen?

Open mind: met aandacht luisteren

Open heart: met oprechte empathie luisteren

Open will: generatief luisteren – open voor wat zich aandient

Open organiseren

Enkele belangrijke principes en regels van Open Organiseren sluiten hier bij aan:

  • Zingeving: verbinding maken met dat wat er toe doet van uit een ‘open will’
  • Leren van verschil: met een ‘open mind’ oordelen uitstellen en ruimte scheppen voor andere inzichten
  • Sociaal contract: zekerheid ontlenen aan hoe we met elkaar omgaan: met een ‘open heart’

De Praktijk

Voor theory-U is nogal wat nodig. Het vraagt een open mind, een open houding van betrokkenen. En dat is niet vanzelfsprekend. Veel managers zijn gewend om snel te beslissen; dat is hun vak. Nu komt het er juist op aan in de dialoog het oordeel uit te stellen. Dat betekent een andere manier van communiceren, met de nadruk op luisteren. En dat is niet gemakkelijk; ik nog zie regelmatig ervaren professionals uit de zorg die daar nog steeds in kunnen groeien. Het goede nieuws is: het is ontwikkelbaar!

Verder lezen?

Klik hier voor info over deze boeken:

Theorie U
theory-u

Of ga naar de website van Otto Scharmer.

Conclusie

Dit artikel is veel te kort! Er valt veel meer te zeggen over Theory-U en de beweging die daar uit voortkomt en er zijn veel inspirerende video’s te vinden via de Site van Scharmer. Voor wat betreft Open Organiseren: in dit artikel zijn enkele dwarsverbanden gelegd, om aan te geven dat één van de visies op veranderen in lijn is met onze eigen ideeën. Wij willen deze manier van denken ‘met een open mind’ graag stimuleren!

Leave a Comment