Vertrouwenwekkend leiderschap

  • March 5, 2010

In een workshop die ik afgelopen woensdag (3 maart) heb verzorgd was het thema vertrouwen aan de orde. Het is verklaarbaar dat dit thema voor leidinggevenden lastig is. Als gebrek aan vertrouwen aan de orde is in jouw afdeling of organisatie, dan is dat iets dat je niet graag toegeeft; je stelt je dan immers kwetsbaar op en dat is juist in zo’n situatie niet voor de hand liggend. En daarmee houdt het gevolg de oorzaak in stand. Een lastig thema dus.

In de workshop is dit als volgt doorbroken: door m.b.v. systeemdenken het systeem rond vertrouwen en resultaat versus wantrouwen en zich indekken te beschouwen. Als leider ben je onderdeel van het systeem. Het is geen kwestie van zoeken naar schuldigen. Het systeem creëert gedrag of houdt het in stand. De leider is echter in de positie dat te doorbreken. En het belang is groot: vertrouwen draagt bij aan het creëren van win-win; wantrouwen leidt op termijn altijd tot lose-lose.  Leiderschap is invloed. Het vertrouwen in positieve zin beïnvloeden betekent in de eerste plaats zelf betrouwbaar zijn.

Deze boodschap is overgekomen en de workshop is goed geëvalueerd. Zaak is nu dit goed op te volgen. In termen van systeemdenken: het systeem duwt terug: in dit geval is dat de waan van de dag, die de lessen uit workshops snel doet vergeten. Ik hoop hier later in mijn blog meer over te kunnen melden.

  1. Reply

    Ik herken de 5th habit van Covey. Zijn er nog andere belangrijke bronnen?

Leave a Comment