Voorbeelden van maatwerk trajecten

  • March 22, 2011

Hieronder volgt een omschrijving van enkele maatwerktrainingen / trajecten die door 42 Solutions zijn uitgevoerd.

Achter elke omschrijving schuilt een concreet, tevreden bedrijf. Vanwege het vertrouwelijke karakter zijn namen en bedrijfsnamen weggelaten. Als je behoefte aan referenties hebt om tot je keuze van een trainer te komen, kan de betreffende contactpersoon na overleg als referentie worden benaderd.

Onderwerp: Projectleiderschap (3 dagen)
Branche: industrie
Toelichting:
Alle projectleiders van een glasvezelfabriek zijn getraind in projectleiderschap, waarbij het met name om ‘soft skills’ ging. Het gedachtegoed van Covey was hierbij de basis, aangevuld met onze eigen Methodiek voor Zinvol Ontwikkelen.

Onderwerp: Persoonlijk leiderschap (3 dagen)
Branche: industrie
Toelichting:
Naar aanleiding van bovengenoemde training is het overige middenkader eveneens getraind in persoonlijke effectiviteit (voornamelijk o.b.v. Covey)

Onderwerp: Adviesvaardigheden (3 dagen)
Branche: Zakelijke dienstverlening
Toelichting:
De ontwikkeling van de ingenieurs van dit bureau is ondersteund door bij te dragen aan persoonlijke effectiviteit, waardoor ze betrouwbare gesprekspartners worden voor de klant. Speciale aandacht voor communicatie in situaties waarin sprake is van weerstand.

Onderwerp: Projectmatig veranderen (1 dag training + teamcoaching)
Branche: industrie
Toelichting:
Het aansturen van een verandertraject, waarbij inhoudelijk gebruik werd gemaakt van TPM (Total Productive Maintenance) en de project- en procesaanpak door ons werd getraind en begeleid (teamcoaching). De starttraining duurde één dag.

Onderwerp: Communicatieve vaardigheden
Branche: Post-HBO in de zorg
Toelichting:
Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk: verpleegkundigen die zelfstandig patiënten begeleiden bij gedragsverandering; motivational interviewing

Onderwerp: Leiderschap en organisatie- ontwikkeling (4 dagen)
Branche:  Zakelijke Dienstverlening
Toelichting:
Principes van een lerende organisatie; gemeenschappelijke visie en kernwaarden bepaling; persoonlijk leiderschap; samenwerking

Onderwerp: Plezier in werk
Branche:  Financiële instelling
Toelichting:
Zie www.desoependeooievaar.nl voor diverse workshops. ééndaagse en meerdaagse trainingen op maat

Onderwerp: Diversen
Branche:  Overig
Toelichting:
outdoor teambuilding met ambtenaren (2 dagen); communicatieve vaardigheden ploegchefs (1 dag); Onderling vertrouwen vergroten MT (industrie, 1 dag); Leiderschap MT financiële dienstverlener (1 dag), MT + Middenkader workshop vertrouwenwekkend leiderschap, MT + OR workshop systeemdenken en vertrouwen creëren, training communicatie gemeentelijke overheid (feedback geven) etc etc

  1. Reply

    goede start

Leave a Comment