Wanneer is trainen zinvol?

  • March 21, 2011

Voor individuele persoonlijke ontwikkeling is Coaching het instrument dat het beste rendement oplevert. Dat is wetenschappelijk onderzocht. Waarom dan toch trainingen aanbieden?

Natuurlijk kan het zinvol zijn om voor een training te kiezen. De manier waarop ik trainingen verzorg zou je ‘coachend’ kunnen noemen. Dat geldt zeker voor de maatwerk trainingen, die worden afgestemd op de ontwikkeling van de organisatie. Maar ook bij open trainingen gaat het om jouw leerproces.

De voordelen van training op een rijtje:

1. Collectieve kennisoverdracht:

Als een onderdeel van de gewenste ontwikkeling het opdoen van nieuwe kennis is, en er zijn meerdere personen die over die kennis willen beschikken, dan is het natuurlijk effectief om dit te bundelen. Je beschikt vervolgens samen over dezelfde inzichten en spreekt dezelfde taal. Bij een open training deel je als het ware de kosten met de andere deelnemers. Het is vaak ook een leuke manier van je netwerk uitbreiden.

2. Het groepsproces:

Als team aan een training deelnemen is een prachtige manier om elkaar beter te leren kennen, oog te krijgen voor elkaars sterke kanten en valkuilen, elkaar feedback te geven, gezamenlijke leerdoelen te formuleren en te bepalen hoe je elkaar kan steunen bij de transfer van de opgedane kennis en vaardigheden naar de werkplek. Leren als vorm van teambuilding.

3. Vaardigheden oefenen:

Een training is meer dan een cursus en dan kennisoverdracht. Uiteindelijk zal je dat wat je leert moeten vertalen naar nieuw en concreet gedrag in de praktijk. Het vraagt oefening om nieuwe vaardigheden eigen te maken. Daarbij kunnen de deelnemers aan de training met elkaar oefenen, of zonodig met trainingsacteurs.

 

Leave a Comment