Wat is coaching?

  • March 18, 2011

Zoveel coaches, zoveel definities van coaching.

Praktisch komt het hier op neer:
Coaching is bedoeld voor mensen die gericht aandacht willen besteden aan hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling en daarbij begeleid willen worden.

De Nederlandse Orde van BeroepsCOaches (NOBCO), hanteert de volgende definities:
Coachen:
Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.
Coaching:
Het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.

Enkele kenmerken:

  • Coaching is een begeleidingsvorm.
  • De belangrijkste activiteit is het voeren van gesprekken.
  • Resultaatgericht: de gecoachte wordt geholpen in het bereiken van het gewenste resultaat.
  • Zelfsturing: de gecoachte is een volgende keer beter in staat in een vergelijkbare situatie zijn of haar eigen ontwikkeling zelf te bevorderen (zonder coach).
  • Zelfkennis: de gecoachte leert zichzelf beter kennen, door reflectie, zelfonderzoek en door de feedback van de coach. Coaching draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling.
  • Coaching is een professionele begeleidingsvorm in de sfeer van een persoonlijke ontmoeting.

Tenslotte mijn definitie van coaching:

“Coaching is een kortdurende professionele vriendschap”

Leave a Comment