Zinvol ontwikkelen: rationele benadering?

  • January 6, 2012

Interessante recensie over Zinvol Ontwikkelen in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties

Vandaag ontving ik een recensie van  Zinvol Ontwikkelen, zoals dat is geplaatst in het december nummer van het blad Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO)Na een prima samenvatting volgt een mening en eindigt de auteur Peter Sannen zijn recensie met de volgende woorden:

“Het boek neigt soms een te rationeel karakter te kennen met een sterke nadruk op een sterk gestructureerde aanpak. Succesvol zijn in moeilijke tijden omvat niet alleen het rationele, maar ook het gevoelsmatige en het ontwikkelen van intuïtief leiderschap. Hier ligt de uitdaging voor een tweede aanvullend boek van deze competente schrijver”

(onderaan dit artikel staat een link waarmee je de hele recensie kunt downloaden)

Als ik heel eerlijk ben dan herken ik mijzelf juist meer in het gevoelsmatige en intuïtieve aspect van leiderschap. Ik typeer mezelf als creatief, met als ‘teveel van het goede’ enigszins chaotisch. Mijn uitdaging is dan ook het aanbrengen van structuur.

Hieronder wordt dit weergegeven in een kernkwadrant (volgens de theorie van Daniël Ofman)

Inderdaad, ik heb er een hekel aan als structuur de creativiteit lam legt. Als ‘afspraak is afspraak’ belangrijker wordt dan de zin van activiteiten. Deze uitdaging heb ik opgezocht. Hoe kan ik nou structuur aanbrengen in ontwikkeling, zonder dat het een nieuw keurslijf wordt? En dat is in mijn boek Zinvol Ontwikkelen terechtgekomen.
De methodiek helpt creativiteit, gevoel en zin te structureren. Niet als nieuw keurslijf, maar als steun om creatieve, zinvolle ideeën om te zetten in concrete resultaten. Wat dat betreft zal de suggestie van Peter Sannen wel bij mij passen!

Reageer:

Herken je Zinvol Ontwikkelen als ‘neigt een te rationeel karakter te kennen met sterke nadruk op structuur’?
En zo ja, wat vind je daar dan van?

Als je mij persoonlijk kent, herken je dan ook het hierboven omschreven kernkwadrant?

Ik ben benieuwd naar je reactie.

Download het volledige artikel van Peter Sannen via deze link: zinvol ontwikkelen TvOO
Bron: TvOO december nr. 4 2011

 

Leave a Comment