Seminars

Leiderschap seminars: een bron van inspiratie!

Neem deel aan één of meer van de volgende drie seminars:

Leiderschap is invloed
Leiderschap is mensenwerk
Zinvol leiderschap

Deze drie op zichzelf staande seminars zijn onderdeel van het traject Leiderschap ontwikkelen (Maxwell Mastermind Pro). Deelnemers aan de Mastermind Pro zijn automatisch ook ingeschreven voor deze seminars.

Elk seminar is een inspirerende start van vier weken aan de slag zijn met het ontwikkelen van jouw leiderschap. Om daarvan blijvend vruchten te plukken.
Naast Leiderschap volgens Maxwell is Zinvol Ontwikkelen onderwerp tijdens deze seminars. Regelmatig worden uitstapjes gemaakt naar de ideeën van andere belangrijke denkers.

Kennisnemen van leiderschapsprincipes

Kennisoverdracht staat centraal tijdens de seminars. Principes worden geïllustreerd met voorbeelden, filmpjes en kleine oefeningen. Dit leidt tot inzicht en inspireert om de principes daadwerkelijk in je eigen praktijk te gaan toepassen.

Sprekers

De seminars staan onder redactie van Hans van der Veen. Hij is de samensteller en presenteert een groot deel van de inhoud. Daarnaast nodigt hij gastsprekers of een co-trainer uit om bij te dragen aan het overdragen daarvan.

Praktische gegevens

De seminars worden gehouden in het Evoluon in Eindhoven; uitstekend bereikbaar per auto (gratis parkeren) en openbaar vervoer
– route –

Inloop vanaf 13.00 uur
Aanvang  seminar 13.30 uur
Einde seminar 17.00 uur

De seminars organiseren we desgewenst op incompany basis.
Geef je belangstelling aan per mail of reactieformulier en we houden je graag op de hoogte!

Seminar: Leiderschap is invloed


dit seminar is los te volgen of als onderdeel van Maxwell Mastermind Pro

Tijdens dit seminar maak je kennis met de belangrijkste ideeën van de leiderschapsexpert John Maxwell. Als leider tracht je een goede invloed uit te oefenen op jouw medewerkers. Eigenlijk is het simpel: als je ze niet kunt beïnvloeden volgen ze je niet. En als ze je niet volgen… ben je niet aan het leiden!

De leiderschapsprincipes die aan de orde komen:

 • Jouw leiderschapskwaliteiten bepalen jouw effectiviteit
 • Leiderschap is invloed – niet meer en niet minder
 • Leiderschap ontwikkelen vergt regelmatige inspanning
 • Het schip sturen is makkelijk, nadat de leider de koers uitzet
 • Leiders voegen waarde toe door anderen te dienen
 • Vertrouwen is het fundament onder leiderschap
 • Goed leiderschap leidt tot respect
 • Leiderschap en intuïtie
 • De aantrekkingskracht van leiders

Gastspreker bij dit seminar is een academiedirecteur van een Hogeschool (onder voorbehoud). Na een carrière in de industrie koos hij voor een leidinggevende functie in het onderwijs. Hij vertelt vanuit zijn persoonlijke ervaring over leidinggeven in verschillende organisatieculturen.

Seminar: Leiderschap is mensenwerk

Managen gaat over geld, processen en dingen, leiden gaat over mensen. Een goede leider gaat goed met mensen om. Vertrouwen, inspiratie, empowerment. Tijdens dit seminar ontdek je principes die relevant zijn in jouw rol als mensen-mens.

De leiderschapsprincipes die aan de orde komen:

 • Een leider maakt echt contact alvorens iets te vragen
 • Het niveau van een leider wordt mede bepaald door de mensen om hem/haar heen
 • Empowerment vergt zelfverzekerdheid van een leider
 • Een leider is altijd een rolmodel, of hij/zij nou wil of niet
 • Als ze jou als persoon niet pikken, pakken ze je visie ook niet
 • Wat is een winnaarsmentaliteit in het kader van leiderschap
 • Momentum: hoe leiderschap tot resultaat leidt
 • Prioriteiten: activiteiten doen leidt niet altijd tot vorderingen maken
 • Leiderschap heeft zijn prijs. Wat ben jij bereid op te geven?

Gastspreker is een directeur/eigenaar van een supermarkt (onder voorbehoud). Hij is eigenaar van een c1000 supermarkt en is enorm goed in staat om zowel zijn kader als lager personeel in hun kracht te zetten. Hij zal vanuit zijn praktijk iets te vertellen over “empowerment”.

Seminar: Zinvol Leiderschap

Leiderschap is invloed. Leiderschap is mensenwerk. Beïnvloeden van mensen is goed als het op zinvolle waarde-creatie is gericht. De leider is in een bevoorrechte positie om deze verantwoordelijke positie in te vullen. Dat geven we handen en voeten tijdens dit seminar. Zinvol Ontwikkelen komt hierbij ruimschoots aan bod.

De leiderschapsprincipes die aan de orde komen:

 • Timing: het moment waarop te leiden is net zo belangrijk als waarheen en hoe
 • Een leider van volgers kan zich ontwikkelen naar een leider van leiders
 • Uiteindelijk is de waarde van leiderschap bepaald door wat de leider achterlaat
 • De leider heeft steeds oog voor welke belangen er spelen
 • De gemeenschappelijke visie verbindt mensen
 • Gedoe komt er toch: obstakels zijn uitdagingen, mislukkingen zijn leermomenten
 • Hoe doelen en targets zich van stressfactoren naar stimulans ontwikkelen
 • Zonder een plan kom je niet verder
 • De leider faciliteert de juiste omstandigheden om resultaten te halen
Gastspreker bij dit seminar is een directeur van een stafafdeling bij een grote bank (onder voorbehoud).  Ze spreek over hoe belangrijk het is bij projecten en veranderingsprocessen oog te hebben voor de verschillende belangen en hoe daar mee om te gaan.