Ontwikkeling

Een basisgedachte in mijn boek Zinvol Ontwikkelen is dat er bij elke vorm van ontwikkeling sprake is van een huidige…
CONTINUE READING

Leiderschap en Egypte

Democratisering in Egypte. En hoe staat het in bedrijven?
CONTINUE READING

Boek: Zinvol Ontwikkelen

Boek verschijnt in mei. Thema's: leiderschap zonder hiërarchie en zinvol ontwikkelen door missie/visie te verbinden met resultaatgerichtheid
CONTINUE READING

Leiderschap en duurzaamheid

Welke relaties liggen er tussen de thema's Duurzaamheid en Leiderschap?
CONTINUE READING